Kornanalyser er et vigtigt redskab til stabil fodring

Jo bedre kendskab til dit eget korns protein og energiindhold, jo bedre kendskab til din faktiske recept

Kornanalyser

Vilomix har i mange år anbefalet, at få lavet en repræsentativ kontrol på den gns. kornværdi på dit eget lager. Du får som hjemmeblander også den fulde værdi af dit korn, hvis der er mere protein i. Da dette udmærker sig i mindre behov for sojaskrå. Hvis der derimod er mindre protein i dit korn end gns., vil du sikre at råproteinniveauet ikke falder så langt ned at det eksempelvis går ud over kødprocenten.

Sådan udtages en repræsentativ prøve

Den repræsentative prøve findes ved at udtage mange samleprøver under indlægning af korn på lager. Samleprøven findes ved at tage en til to håndfulde for hvert læs, der køres på lager. Ved fyldt lager tages en gns. prøve af de mange håndfulde, der er indsamlet i løbet af høsten. Der ønskes prøve af hver kornsort, også såfremt noget blandes i silo eller på planlager. Hivs man blander korn sammen, kræver det en kemisk analyse for at fastslå det korrekte indhold.

Forventninger til årets høst og værdien heraf

Årets høst må forventes at blive varierende på protein alt efter den mængde gørdning som udbringes. Med den nye landbrugspakke blev det muligt at tilføre mere kvælstof til vores sultende planter, hvilket igen forventer at påvirke proteinindholdet. VSP har i deres kalkulationer en forventning om, at der findes følgende proteingevinst ved den nye gødningsnorm:

Værdien af det ekstra protein beløber sig til 3,5 kr. pr 100 kg. Så der er derfor særdeles god argumentation for at kende jeres kornværdier for det kommende høstår. Omregnes den ekstra % protein og værdien på korn til kroner, svarer det til en gevinst på mellem 5 og 6 kr. pr produceret slagtesvin.

Kornanalyser via Vilomix

Vilomix tilbyder, som tidligere år, at formidle analyserne af jeres eget korn. Det kan foregå ved kemisk analuse, hvor alle prøverne analyseres på godkendt EU laboratorium. Vi har i øjeblikket aftale med LUFA i Kiel. Alternativt ved hirtig analyse på godkendt NIT apparatur hos nærmeste foderstof.

Analyseomkostninger - Kemisk analyse pr prøve (sikker analyse)

Råprotein, råfedt, vand, aske, EFOS, EFOSi, calcium, fosfor 850
Råprotein, råfedt, vand, aske, EFOS, EFOSi 675
Råprotein, vand

145

Analyseomkostninger - NIT analyse pr prøve (hurtig analyse)

Råprotein, vand                                                                        100

I bedes venligst kontakte jeres Vilox rådgiver, så formidler vedkommende de ønskede analyser samt fremsender analyseposer og korrekt analyserekvisitioner.

 

Juni 2016