Muligheder for foderkorrektioner ved ny miljøregulering

Der er pr 1. august 2017 indført ny miljøregulering, som vægter fosfor langt højere end tidligere, hvor der var ensidigt fokus på kvælstof

I den nye regulering er der fokus på at fosfor og kvælstof styres hver for sig og derfor indføres der følgende krav på besætningerne mht. godkendelse og harmoniareal:

Nye miljøgodkendelser, stalde

  • Pr. 1. August 2017 beregnes ammoniak og lugt pr. m2 nettoareal
  • Kun stald og ikke arealer godkendes

Eksisterende miljøgodkendelser

  • Fortsætter foreløbigt uændrede for selve staldanlægget
  • Anmeldeordninger - 1 år med slagtesvin "fulde stalde 2" - uden fosforkrav

Marker og harmoniareal

  • Fosforregulering starter i gødsknings år 2017/18
  • Anlægsspecifikke efterårsafgrødekrav fordeles på al husdyrgødning i oplande med stigende husdyrtryk fra 2017/18
  • Målrettet regulering fra 2018/19

Hvis du er placeret i et fosforfølsomt område, kan du altså pålægges ekstra krav til reduceret fosforudledning og/eller større krav til jordbesiddelser. Dette kan selvfølgelig løses med gylleaftaler.

Det er vigtigt at du allerede nu sørger for at dokumentere dit fosforniveau. I år er det acceptabelt at dokumentere for blot 6 mdr., men fra næste år og fremad skal hele året være indbefattet i dokumentationen.

Løsning via foderkorrektioner

Endeligt vil der være mulighed for at regulere fosforudledningen via foderkorrektioner. Vi har regnet lidt på hvilke muligheder der er for foderjusteringer og hvad det vil koste. I den følgende oversigt kan du se, hvad foderets indhold af fosfor pr. FEsv vil være ved de forskellige løsninger og den tilsvarende pris på foderet.

Dyregruppe/Blanding

100 % Fytase (tilsat MCP)  400% Fytase (tilsat MCP) ift. 100% Fytase (tilsat MCP) 400% Fytase (tilsat MSP)  ift. 100% Fytase (tilsat MCP)

Smågrise 9-20 kg

209,78 kr./100 FE Total fosfor: 5,31 g/FE + 0,78 kr./100 FE Total fosfor: 4,98 g/FE + 2,57 kr./100 FE Total fosfor: 4,78 g/FE

Smågrise 20-30 kg

169,89 kr./100 FE Total fosfor: 5,25 g/FE + 0,61 kr./100 FE Total fosfor: 4,86 g/FE + 2,63 kr./100 FE Total fosfor: 4,57 g/FE

Slagtesvin 30-100 kg

141,41 kr./100 FE Total fosfor: 4,56 g/FE + 0,66 kr./100 FE Total fosfor: 4,19 g/FE + 2,20 kr./100 FE Total fosfor: 4,00 g/FE

Der er altså to forskellige mulige løsninger i foderkorrektionen. Den første og billigste er at tilsætte mere fytase til foderet. Her findes den billigste løsning til reduktion af fosfor. Der er dog flere af vores kunder, som ikke ønsker at anvende høje fytase doseringer, da de ikke er sikre på at dyrene forsynes tilstrækkeligt med fosfor. Her findes der så et alternativ i form af mononatriumfosfat (MSP), som fosforkilde i stedet for monocalciumfosfat (MCP). MSP har en fosforfordøjelighed på 80 % fremfor MCP på 67%. Herved reduceres fosforudledningen altså i form af et mere fordøjeligt fosforprodukt. Det negative er blot at prisen på MSP er en del højere end prisen på MCP. Ved 100 % anvendelse af MSP vil prisen være dobbelt så høj, som ved anvendelse af fytase 400 % (2 øre pr. FEsv i stedet for 1 øre pr. FEsv).

Det vigtige er dog at finde max indholdet af fosfor i foderet og så tilpasse blandingerne efter det reelle behov. Man kan altså sagtens lave en kombination af MCP og MSP tilsat foderet og dermed reducere omkostningen, alt efter hvor i landet man er heldig eller uheldig at befinde sig set i forhold til de fosforfølsomme områder.

December 2017