Artikler

Bliv opdateret med den nyeste viden indenfor opdræt af søer, smågrise, slagtesvin og kvæg. Du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere spørgsmål på tlf. 88 87 52 00, eller kontakt din rådgiver her.

  Progut giver mere råmælk
Et nyt finsk forsøg viser øget råmælksproduktion hos diegivende søer ved tilsætning af Progut. Progut er et unikt gærbaseret fodermiddel, som støtter immunforsvaret, mavesundheden og binding af skadelige bakterier. Tilsætning af 3,5 g progut/so har i forsøg givet 650 g mere råmælk, samt et øget fedtindhold på 15 %.
  Optimal fodring af den højtydende so
Nyt forsøg fra SEGES viser, at proteintab hos soen i farestalden giver dårligere udgangspunkt for næste læg. Hvis søerne idag yder mere end mængden af foder de indtager, kan du løfte produktiviteten yderligere. Læs mere i artiklen om hvordan din foderblanding og foderstyrke bør være for at få optimalt ud af søerne i farestalden og ved næste kuld.
  Nyhed: ViloBoost
Vores nye produkt, ViloBoost, giver ekstra energi op til faring og booster mælkeproduktionen i gang. ViloBoost skal anvendes med 1 kg/dag til søer fra indsættelse i farestalden til 2-3 dage efter faring. Læs mere om ViloBoost i artiklen.
  Har dine søer energi nok til faring?
Hvis soen ikke har fået foder i mere end 6 timer, når faringen starter, er der stor risiko for en langtrukken faring og øget antal dødfødte. Dette er pga. mangel på energi. For at undgå en langtrukken faring er det vigtigt at sikre nok foder til soen op til den reelle faring og desuden kan energiniveauet med fordel øges i blandingen. Læs mere om vores anbefalinger til foderkurve op til faring og hvilken løsning vi har til ekstra energi.
  Typiske fejl i sostalden
Kontrollerer du jævnligt/hver 14. dag hvad 1 liter foder vejer? Hvis du ikke gør dette og anvender volumenkasser på tørfoderejendomme, kan det være at søerne får enten for lidt eller for meget foder. Begge dele kan have stor økonomisk betydning. Læs mere om hvordan 10 % forskel kan udgøre op til 225 kr./årsso og hvordan du bedst muligt får styr på korrekt fodermængde.
  DHA - Vejen til mere livskraftige grise
Ved tilsætning af DHA i sofoderet er det muligt at få stækere og mere livskraftige grise. Forsøg har også vist, at immunforsvaret kan øges. Læs mere i artiklen om hvordan det skal doseret og hvad du kan få ud af det.
  Nye normer til diegivende søer
Hidtil har VSP's norm til diegivende søer været 125 g. ford. råprotein og 7,7 g. ford. lysin. Men på baggrund af nye erfaringer og hvordan man gør i praksis, er der lavet nye anbefalinger. Den optimale mælkeproduktion og mindsket vægtab kan formentligt opnås ved lavere råprotein niveau, som fåes ved at sænke 3 aminosyre. Anbefalingerne hedder derfor nu 120 g. råprotein og 7,7. g. lysin.
  Fodersystem til søer i farestalden med ad lib. fodring
Nogle af vores udenlandske kunder har gjort sig nogle bemærkelsesværdige erfaringer med opsætning af ad lib. automater i farestalden. Resultatet har været, at soen kan ligge med 1 til 2 flere grise og med en lidt større kuldvægt, der ligger i niveauet 200 gram højere/gris på ad lib. automaten.
  Progut giver mere råmælk
Et endnu ikke publiceret forsøg viser øget råmælksproduktion hos diegivende søer ved tilsætning af Progut. Progut er et unikt gærbaseret fodermiddel, som støtter immunforsvaret, mavesundheden og binding af skadelige bakterier. Tilsætning af 3,5 g progut/so har i forsøg givet 650 g mere råmælk, samt et øget fedtindhold på 15 %.
  Kornanalyser er et vigtigt redskab til stabil fodring
Tiden nærmer sig så småt høstsæsonen og i den forbindelse anbefaler Vilomix, at du får taget analyse af dit korn. En analyse af hver kornsort giver dig den fulde værdi for dit korn, samt du får den mest optimale foderblanding. Læs mere i artiklen om værdien af øget gødning, hvordan du tager en repræsentativ prøve og vores priser på prøverne.
  Toksinproblemer
Dårlig kvalitet på korn, luftindslip eller fugtige forhold i siloen, kan øge risikoen for toksinproblemer. Toksinproblemer vil typisk ses i form af reproduktionsproblemer eller hævet/rød vulva. En løsning her kan være tilsætning af toksinbindere. Ved tilsætning af 1 kg toksinbinder/ton færdigfoder koster det 3,6 kr./årsso/mdr.
  Erfaringer med HyD
HyD er et omsætteligt d-vitamin, der øger holdbarheden hos søer, samt giver en forbedret tilvækst hos pattegrisene. VSP har lavet forsøg med HyD og konkluderer at der er op til 5 kg øget kuldtilvækst at hente ved fravænning.
  Fibermix til 1. fase i farestalden
Pulp T XP er et fibermix, som kan anvendes, hvis der skal fodres med to faser og ikke har mulighed for at anvende 2 blandinger. Produktet har desuden en positivt effekt på søerne. Resultater har vist, at 2 fasefodring er med til at fodre efter soens behov (som er lav i starten og høj til slut) og dermed udnytte soens potientiale.
  Fibre kan forbedre produktionsresultaterne i besætninger
Tendensen ude i landbruget er, at flere og flere anvender fibre såsom roepiller til diegivende og drægtige søer. Fibre i sofoderet er bl.a. med til at mindske risikoen for forstoppelse og give højere mælkeydelse. I produktionen vil der kunne ses forbedringer, såsom flere fravænnede grise pr. årsso, en reduktion i dødfødte grise/kuld og et fald i sodødeligheden.