Artikler

Bliv opdateret med den nyeste viden indenfor opdræt af søer, smågrise, slagtesvin og kvæg. Du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere spørgsmål på tlf. 88 87 52 00, eller kontakt din rådgiver her.

Download

Skal du købe majs til svinefoder?
Grundet situationen med lave kornudbytter i 2018 og høje kornpriser, er der kommet en del forespørgsler på delvis at erstatte hvede med majs. Vi giver her vores anbefaling og råd om anvendelsen af majs i svinefoder. 
> Læs mere
Det optimale sofoder
Vi giver vores bud på fremtidens sofoder. Dette gøres ud fra at søerne skal kunne passe flere og flere smågrise, på en fornuftig vægt. I artiklen ses der på de virkemidler, som kan have en positiv effekt på søernes præstation.
> Læs mere
Korrekt temperatur i farestalden
Korrekt klima i stalden er meget vigtig for grisenes sundhed og trivsel. Smågrise har behov for den højeste temperatur, hvorimod den er lavere hos søer og slagtesvin. Vi anbefaler at du tilstræber en temperatur på 20-22oC i farestalden. I smågrisehulen skal der dog helst være 32-34oC.
> Læs mere
Muligheder for foderkorrektioner ved ny miljøregulering
Der er pr. 1 August 2017 indført ny miljøregulering, som vægter fosfor langt højere end tidligere. Du kan regulere fosforudledning via foderkorrektioner. Enten ved tilsætning af ekstra fytase eller anden fosforkilde.
> Læs mere
Progut giver mere råmælk
Et nyt finsk forsøg viser øget råmælksproduktion hos diegivende søer ved tilsætning af Progut. Progut er et unikt gærbaseret fodermiddel, som støtter immunforsvaret, mavesundheden og binding af skadelige bakterier. Tilsætning af 3,5 g progut/so har i forsøg givet 650 g mere råmælk, samt et øget fedtindhold på 15 %.
> Læs mere
Optimal fodring af den højtydende so
Nyt forsøg fra SEGES viser, at proteintab hos soen i farestalden giver dårligere udgangspunkt for næste læg. Hvis søerne idag yder mere end mængden af foder de indtager, kan du løfte produktiviteten yderligere. Læs mere i artiklen om hvordan din foderblanding og foderstyrke bør være for at få optimalt ud af søerne i farestalden og ved næste kuld.
> Læs mere
Nyhed: ViloBoost
Vores nye produkt, ViloBoost, giver ekstra energi op til faring og booster mælkeproduktionen i gang. ViloBoost skal anvendes med 1 kg/dag til søer fra indsættelse i farestalden til 2-3 dage efter faring. Læs mere om ViloBoost i artiklen.
> Læs mere
Har dine søer energi nok til faring?
Hvis soen ikke har fået foder i mere end 6 timer, når faringen starter, er der stor risiko for en langtrukken faring og øget antal dødfødte. Dette er pga. mangel på energi. For at undgå en langtrukken faring er det vigtigt at sikre nok foder til soen op til den reelle faring og desuden kan energiniveauet med fordel øges i blandingen. Læs mere om vores anbefalinger til foderkurve op til faring og hvilken løsning vi har til ekstra energi.
> Læs mere
Typiske fejl i sostalden
Kontrollerer du jævnligt/hver 14. dag hvad 1 liter foder vejer? Hvis du ikke gør dette og anvender volumenkasser på tørfoderejendomme, kan det være at søerne får enten for lidt eller for meget foder. Begge dele kan have stor økonomisk betydning. Læs mere om hvordan 10 % forskel kan udgøre op til 225 kr./årsso og hvordan du bedst muligt får styr på korrekt fodermængde.
> Læs mere
DHA - Vejen til mere livskraftige grise
Ved tilsætning af DHA i sofoderet er det muligt at få stækere og mere livskraftige grise. Forsøg har også vist, at immunforsvaret kan øges. Læs mere i artiklen om hvordan det skal doseret og hvad du kan få ud af det.
> Læs mere
Fodersystem til søer i farestalden med ad lib. fodring
Nogle af vores udenlandske kunder har gjort sig nogle bemærkelsesværdige erfaringer med opsætning af ad lib. automater i farestalden. Resultatet har været, at soen kan ligge med 1 til 2 flere grise og med en lidt større kuldvægt, der ligger i niveauet 200 gram højere/gris på ad lib. automaten.
> Læs mere
Toksinproblemer
Dårlig kvalitet på korn, luftindslip eller fugtige forhold i siloen, kan øge risikoen for toksinproblemer. Toksinproblemer vil typisk ses i form af reproduktionsproblemer eller hævet/rød vulva. En løsning her kan være tilsætning af toksinbindere. Ved tilsætning af 1 kg toksinbinder/ton færdigfoder koster det 3,6 kr./årsso/mdr.
> Læs mere
Erfaringer med HyD
HyD er et omsætteligt d-vitamin, der øger holdbarheden hos søer, samt giver en forbedret tilvækst hos pattegrisene. VSP har lavet forsøg med HyD og konkluderer at der er op til 5 kg øget kuldtilvækst at hente ved fravænning. 
> Læs mere
Fibermix til 1. fase i farestalden
Pulp T XP er et fibermix, som kan anvendes, hvis der skal fodres med to faser og ikke har mulighed for at anvende 2 blandinger. Produktet har desuden en positivt effekt på søerne. Resultater har vist, at 2 fasefodring er med til at fodre efter soens behov (som er lav i starten og høj til slut) og dermed udnytte soens potientiale.
> Læs mere
Fibre kan forbedre produktionsresultaterne i besætninger
> Læs mere