Artikler

Bliv opdateret med den nyeste viden indenfor opdræt af søer, smågrise, slagtesvin og kvæg. Du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere spørgsmål på tlf. 88 87 52 00, eller kontakt din rådgiver her.

Download

Nyhed: X-Bond - Vilomix' toksinbinder
De senere år har vi set et større problem med toksiner. På trods af den tørre høst sidste år, har dette ikke været nogen undtagelse. Det seneste års tid har vi derfor arbejdet på en ny toksinbinder. X-Bond er nu testet og afprøver. Læs mere om hvordan toksiner kan påvirke din besætning og hvordan X-bond kan være løsningen. 
> Læs mere
Bæredygtighed og klima på dagsordenen
Der er kommet stor fokus på bæredygtighed de senere år og ikke mindst i offentligheden. I foderbranchen har vi i årtier haft fokus på det i form af ressourceudnyttelse. Fosfor- og kvælstofudskillelse er blandt andet faldet med 50 % fra 1980erne til idag.  I Vilomix arbejder vi dagligt med optimering af jeres blandinger, som i sidste ende betyder at i kan producere grise med mindre uudnyttet protein og fosfor. 
> Læs mere
Hvor bør dit fokus ligge i besætningen ift. bundlinjen?
Produktiviteten ude i den enkelte besætning har stor i betydning for dækningsbidraget. Vi har kigget på produktionsøkonomien og hvordan det hænger sammen med fodersammensætningen. Hvor ligger du og hvad er der at hente på de forskellige parametre såsom foderudnyttelse og tilvækst? 
> Læs mere
Får søerne nok protein
På baggrund af store opjusteringer på aminosyre og protein de seneste år til diegivende søer, samt øget produtivitet, kan man stille spørgsmålet om højproduktive besætninger får protein nok?  I samarbejde med en udenlandsk besætning har vi lavet fodringssceeninger på hhv. 8 og 9 g. ford lysin til diegivende søer. Dette viste en øget fravænningsvægt på 0,41 kg/gris. 
> Læs mere
Muligheder for reducering af fosfor
De skærpede fosforkrav betyder nogle steder, at udledningen af fosfor skal begrænses. Her er der forskellige muligheder for at nedbringe total fosfor i foderet, og samtidig forsyne grisen med tilstrækkeligt fordøjeligt fosfor. 
> Læs mere
Tab af syntetiske aminosyrer
Ved fodring med vådfoder (ikke restløs) regnes der typisk med et tab på 25 % af to syntetisk aminosyrer, Lysin og Treonin. Forsøg fra SEGES har påvist, at der sker et væsentligt tab af syntetiske aminosyrer i vådfoderet alt efter indholdet af restmængde, syre og valle. For at opnå høj mælkeydelse, tilvækst og kødprocent, er det vigtigt at opfylde grisens behov og dermed tilstrækkelig mængde aminosyrer. 
> Læs mere
Det optimale sofoder
Vi giver vores bud på fremtidens sofoder. Dette gøres ud fra at søerne skal kunne passe flere og flere smågrise, på en fornuftig vægt. I artiklen ses der på de virkemidler, som kan have en positiv effekt på søernes præstation.
> Læs mere
Korrekt temperatur i farestalden
Korrekt klima i stalden er meget vigtig for grisenes sundhed og trivsel. Smågrise har behov for den højeste temperatur, hvorimod den er lavere hos søer og slagtesvin. Vi anbefaler at du tilstræber en temperatur på 20-22oC i farestalden. I smågrisehulen skal der dog helst være 32-34oC.
> Læs mere
Progut giver mere råmælk
Et nyt finsk forsøg viser øget råmælksproduktion hos diegivende søer ved tilsætning af Progut. Progut er et unikt gærbaseret fodermiddel, som støtter immunforsvaret, mavesundheden og binding af skadelige bakterier. Tilsætning af 3,5 g progut/so har i forsøg givet 650 g mere råmælk, samt et øget fedtindhold på 15 %.
> Læs mere
Optimal fodring af den højtydende so
Nyt forsøg fra SEGES viser, at proteintab hos soen i farestalden giver dårligere udgangspunkt for næste læg. Hvis søerne idag yder mere end mængden af foder de indtager, kan du løfte produktiviteten yderligere. Læs mere i artiklen om hvordan din foderblanding og foderstyrke bør være for at få optimalt ud af søerne i farestalden og ved næste kuld.
> Læs mere
Nyhed: ViloBoost
Vores nye produkt, ViloBoost, giver ekstra energi op til faring og booster mælkeproduktionen i gang. ViloBoost skal anvendes med 1 kg/dag til søer fra indsættelse i farestalden til 2-3 dage efter faring. Læs mere om ViloBoost i artiklen.
> Læs mere
Har dine søer energi nok til faring?
Hvis soen ikke har fået foder i mere end 6 timer, når faringen starter, er der stor risiko for en langtrukken faring og øget antal dødfødte. Dette er pga. mangel på energi. For at undgå en langtrukken faring er det vigtigt at sikre nok foder til soen op til den reelle faring og desuden kan energiniveauet med fordel øges i blandingen. Læs mere om vores anbefalinger til foderkurve op til faring og hvilken løsning vi har til ekstra energi.
> Læs mere
Typiske fejl i sostalden
Kontrollerer du jævnligt/hver 14. dag hvad 1 liter foder vejer? Hvis du ikke gør dette og anvender volumenkasser på tørfoderejendomme, kan det være at søerne får enten for lidt eller for meget foder. Begge dele kan have stor økonomisk betydning. Læs mere om hvordan 10 % forskel kan udgøre op til 225 kr./årsso og hvordan du bedst muligt får styr på korrekt fodermængde.
> Læs mere
DHA - Vejen til mere livskraftige grise
Ved tilsætning af DHA i sofoderet er det muligt at få stækere og mere livskraftige grise. Forsøg har også vist, at immunforsvaret kan øges. Læs mere i artiklen om hvordan det skal doseret og hvad du kan få ud af det.
> Læs mere
Fodersystem til søer i farestalden med ad lib. fodring
Nogle af vores udenlandske kunder har gjort sig nogle bemærkelsesværdige erfaringer med opsætning af ad lib. automater i farestalden. Resultatet har været, at soen kan ligge med 1 til 2 flere grise og med en lidt større kuldvægt, der ligger i niveauet 200 gram højere/gris på ad lib. automaten.
> Læs mere