Artikler

Bliv opdateret med den nyeste viden indenfor opdræt af søer, smågrise, slagtesvin og kvæg. Du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere spørgsmål på tlf. 88 87 52 00, eller kontakt din rådgiver her.

Download

Oplever du udsving i svineproduktionen?
Én årsag kan være dårlig råvarekvalitet, om ofte resulterer i toksinproblemer. Problemet ses ofte, når man er halvvejs eller længere ned i siloerne, hvor der er størst risiko for luftindslip. Se et opdateret toksinbillede for kornanalyser i Danmark her
> Læs mere
Debat om led- og benproblemer ved polte
I den seneste tid har der været debat omkring brugen af letoptageligt D3-vitamin (25(OH)D3) og en eventuel sammenhæng til ben- og ledproblemer hos polte. I Vilomix ser vi ikke udtalte problemer i forbindelse med tildeling af denne variant af D3-vitamin. Der er flere forhold, der gør sig gældende i forbindelse med led- og benproblemer. Vi anbefaler bl.a., at calciumindholdet holdes på normen og justeres efter mængden af fytase i foderet. Vi har skrevet en artikel om emnet og vores anbefalinger - den kan du læse i linket her
> Læs mere
Fodring af drægtige og diegivende søer
Missede du indlægget ”Fodring af grise på 20 minutter” med vores seniorrådgiver Jens Svendgaard til Vilomix’ 40 års jubilæum?  Fortvivl ikke - vi har samlet Jens´ bud på, hvordan foder til diegivende- og drægtige søer skal se ud i dag med en højproduktiv besætning.
> Læs mere
Hvordan sikres stabilt huld ved de drægtige søer i kuldeperioden?
Det er nu tid til at se på, om foderkurven til drægtige søer bør hæves ifm., at vejret bliver koldere. Samtidig er der kommet en ny generel foderkurve til drægtige søer. Det blev fremlagt af SEGES på årets Svinekongres. 
> Læs mere
Hvordan er din formalingsgrad?
Ved brug af korn fra høsten 2019, er det vigtigt at formalingsgraden bliver kontrolleret. Sidste år så vi meget tørt korn, som let splintres.  Flere steder anvendes der derfor stadigvæk et meget groft sold. Males kornet for groft forringes produktiviteten. Tilvæksten falder og grisene kan gå i stå, da de ikke kan æde mængden. 
> Læs mere
Høsten 2019
Et ustadigt høstvejr med tørvejr i starten og regn til slut. Årets analyser fra SEGES, viser at vand- og proteinindhold ligner høsten 2017.  Hvis du ikke allerede har kontrolleret volumendoseringen, bør du gøre dette. I år er vægtfylden nemlig lavere end sidste år, pga. grovere partikler.  Læs mere om hvilken påvirkning det har og hvordan du kontrollerer det. 
> Læs mere
Nyhed: X-Bond - Vilomix' toksinbinder
De senere år har vi set et større problem med toksiner. På trods af den tørre høst sidste år, har dette ikke været nogen undtagelse. Det seneste års tid har vi derfor arbejdet på en ny toksinbinder. X-Bond er nu testet og afprøver. Læs mere om hvordan toksiner kan påvirke din besætning og hvordan X-bond kan være løsningen. 
> Læs mere
Bæredygtighed og klima på dagsordenen
Der er kommet stor fokus på bæredygtighed de senere år og ikke mindst i offentligheden. I foderbranchen har vi i årtier haft fokus på det i form af ressourceudnyttelse. Fosfor- og kvælstofudskillelse er blandt andet faldet med 50 % fra 1980erne til idag.  I Vilomix arbejder vi dagligt med optimering af jeres blandinger, som i sidste ende betyder at i kan producere grise med mindre uudnyttet protein og fosfor. 
> Læs mere
Hvor bør dit fokus ligge i besætningen ift. bundlinjen?
Produktiviteten ude i den enkelte besætning har stor i betydning for dækningsbidraget. Vi har kigget på produktionsøkonomien og hvordan det hænger sammen med fodersammensætningen. Hvor ligger du og hvad er der at hente på de forskellige parametre såsom foderudnyttelse og tilvækst? 
> Læs mere
Får søerne nok protein
På baggrund af store opjusteringer på aminosyre og protein de seneste år til diegivende søer, samt øget produtivitet, kan man stille spørgsmålet om højproduktive besætninger får protein nok?  I samarbejde med en udenlandsk besætning har vi lavet fodringssceeninger på hhv. 8 og 9 g. ford lysin til diegivende søer. Dette viste en øget fravænningsvægt på 0,41 kg/gris. 
> Læs mere
Muligheder for reducering af fosfor
De skærpede fosforkrav betyder nogle steder, at udledningen af fosfor skal begrænses. Her er der forskellige muligheder for at nedbringe total fosfor i foderet, og samtidig forsyne grisen med tilstrækkeligt fordøjeligt fosfor. 
> Læs mere
Tab af syntetiske aminosyrer
Ved fodring med vådfoder (ikke restløs) regnes der typisk med et tab på 25 % af to syntetisk aminosyrer, Lysin og Treonin. Forsøg fra SEGES har påvist, at der sker et væsentligt tab af syntetiske aminosyrer i vådfoderet alt efter indholdet af restmængde, syre og valle. For at opnå høj mælkeydelse, tilvækst og kødprocent, er det vigtigt at opfylde grisens behov og dermed tilstrækkelig mængde aminosyrer. 
> Læs mere
Det optimale sofoder
Vi giver vores bud på fremtidens sofoder. Dette gøres ud fra at søerne skal kunne passe flere og flere smågrise, på en fornuftig vægt. I artiklen ses der på de virkemidler, som kan have en positiv effekt på søernes præstation.
> Læs mere
Korrekt temperatur i farestalden
Korrekt klima i stalden er meget vigtig for grisenes sundhed og trivsel. Smågrise har behov for den højeste temperatur, hvorimod den er lavere hos søer og slagtesvin. Vi anbefaler at du tilstræber en temperatur på 20-22oC i farestalden. I smågrisehulen skal der dog helst være 32-34oC.
> Læs mere
Progut giver mere råmælk
Et nyt finsk forsøg viser øget råmælksproduktion hos diegivende søer ved tilsætning af Progut. Progut er et unikt gærbaseret fodermiddel, som støtter immunforsvaret, mavesundheden og binding af skadelige bakterier. Tilsætning af 3,5 g progut/so har i forsøg givet 650 g mere råmælk, samt et øget fedtindhold på 15 %.
> Læs mere