Artikler

Bliv opdateret med den nyeste viden indenfor opdræt af søer, smågrise, slagtesvin og kvæg. Du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere spørgsmål på tlf. 88 87 52 00, eller kontakt din rådgiver her.

Download

Optimering af dækningsbidraget ved det nuværende bytteforhold
I den aktuelle situation med det nuværende bytteforhold er der endnu mere fokus på at skabe den bedste bundlinje. På de områder hvor der har været store prisstigninger, kan der være muligheder for at optimere anderledes.
> Læs mere
Bliv klar til inseminering på under seks dage
Netop fravænnede søer har brug for foder, vand og lys til at stimulere næste cyklus. Hvis soens vægttab i farestalden er for stort, kan det medføre en afgørende forsinkelse i hendes produktionscyklus og dermed få en negativ indflydelse på den fremadrettede reproduktion.
> Læs mere
Organiske mikromineraler i grisefoder
Mineraler er grundstoffer, og kendetegnes ved at grisen ikke selv kan producere dem. Der findes både mangelsygdomme og overdosissygdomme i forbindelse med mineraler, derfor er det vigtigt at foderet sammensættes så der er nok – og ikke for meget af hver. 
> Læs mere
Er mykotoksiner en trussel mod mine dyr?
Klimaforandringer udgør en stor trussel for landbruget over hele verden. Stigende temperaturer, ekstremt vejr og unormale variationer i regnmængde er dårligt nyt for afgrøder og husdyr. Under de forhold har toksigene svampe fremragende muligheder for at vokse. 
> Læs mere
En sund og robust gris kræver en god bakterieflora
Organiske syrer anvendes i stort omfang i svinefoder. Det gælder både til søer, smågrise og slagtesvin. Afhængigt af hvilket formål og grisens livsstadie, har vi et bredt sortiment af organiske syrer, som består af en kombination af myresyre, mælkesyre, benzoesyre, smørsyre og mellemkædede fedtsyrer, der kan være problemløser eller forbyggende overfor skadelige bakterier.
> Læs mere
Tre trin til højtydende diegivende søer
Mælkeproduktionen hos søer og pattegrisedødeligheden er vigtige problemstillinger under faring og diegivning. Fra det øjeblik soen indsættes i farestalden, er en god foderstrategi påkrævet for at sikre soens og kuldets produktivitet og ydelse.
> Læs mere
Sådan opretholdes den bedst mulige produktivitet i drægtige søer
Førsteprioritet for at sikre ensartede, sunde og veludviklede kuld smågrise er at holde søerne i god form fra den ene reproduktionscyklus til den anden. 
> Læs mere
Besparelser at hente?
Er der overhovedet noget at stille op i disse tider med stigende råvarer- og fragtpriser? Bl.a. med udgangspunkt i fagligt nyt fra Grisekongressen giver vi her vores bud på, hvor der kan være noget at hente
> Læs mere
Fra den perfekte polt til livslang høj ydelse
En vel tilrettelagt og skræddersyet foderstrategi er afgørende frem til den første inseminering, der markerer overgangen fra en sund gylt til en højtydende so.
> Læs mere
Ny service ifm. korn- og foderanalyser
Vi kan nu tilbyde dig som kunde, at vi sørger for afhentning af dine korn- og foderprøver.
> Læs mere
Høsten 2021
Indholdet i årets høst er ved at være opgjort hos SEGES. Samlet set i hele landet indeholder kornet en højere vandandel, mindre energi, men mere protein. Fosforniveauet er stort set identisk.
> Læs mere
Klimaforandringer giver nye udfordringer
De senere års klimaforandringer får skyld for meget – nu ser vi også konsekvenser i dansk landbrug. Vækstsæsonerne præges af større vandmængder, længere perioder med varmt vejr og måske både tørkeperioder og dage med rigeligt vand.
> Læs mere
Foreløbige tal fra høsten 2021
Høsten er i en stor del af landet ved at være i mål. Det er sket henover de sidste par uger hvor vejret har været med os. Der er dog stor variation i landet, alt efter hvor meget vand der er kommet i ultimo juli og primo august. Det betyder også at vi vil se en stor variation i vandprocent og proteinindholdet.
> Læs mere
Ekstra godt foder gjorde fravænning af smågrise mulig
I fagmagasinet Svin fortæller Svineproducent Michael Møller om, hvordan han med gode resultater har fravænnet små grise med fravænningsblandingen Power Pig Plasma fra Vilomix.
> Læs mere
Gode resultater med mælkekopper og opblødt foder
God management og velfungerende søer giver mulighed for at fravænne store trivelige grise, der er godt i gang med at æde. Det betyder noget for trivslen i såvel farestalden som klimastalden. 
> Læs mere