Mavesår hos slagtesvin

Der ses stigende tendens til mavesår hos slagtesvin ude i besætningerne

Fra efteråret 2015 og frem har der i mange besætninger været stigende problemer med mavesår hos slagtesvin.

Grisene bliver blege pga. blodtab og dødeligheden stiger.

I bestræbelserne på at opnå bedst mulig fodereffektivitet, formales foderet ofte så fint som formalingsudstyret tillader det. Anbefalingen til slagtesvin er dog en formalingsgrad med 60% under 1 mm og 40% mellem 1 og 2 mm, hvilket giver den bedste kombination af god foderudnyttelse og mavesundhed. Hvis man er har over 60 % under 1 mm kan dette forværres.

Foder som er meget fint formalet og strukturfattigt, giver ikke en lagdeling af foderet i mavesækken. Maveindholdet bliver i stedet en homogen flydende masse. Her er der en risiko for at maveindhold med lavt pH kommer i kontakt med den hvide del af mavesækken øges, og dermed forårsage mavesår. Vær opmærksom på, at det er den finest formalede del af foderet, der giver problemer uanset mængden eller partikelstørrelsen på den resterende del. Dette er også selvom, at der er tilført grovere formalet råvarer eller valset byg.

Hvis grisene i øvrigt er sygdomsramte vil manglende ædelyst medføre en tom mavesæk, som ligeledes vil øge risikoen for ætsning af spiserørsudmundingen.

Nye teorier til årsagen af mavesår

De helt nye teorier er, at maveindholdets tørstof-indhold og fodringshyppighed hver især kan have betydning for frekvensen af mavesår.                                                                                                                                            

Høj fodringshyppighed (ad lib) vil være en risikofaktor i forhold til 2 dgl. fodringer. For få ædepladser i stien vil også give mange små foderportioner per dag, hvilket ikke er hensigtsmæssigt. Man skal derfor sikre, at der er tilstrækklig med ædepladser.

Hvad kan der gøres ?

Ekstra K-vitamin kan øge blodkoagulationen og dermed trivslen. 

Natronbicarbonat som en løsning

Vi har hos flere kunder prøvet at tilsætte 2 kg natriumbicarbonat (natron) pr. ton foder. Det har tilsyneladende kunne gøre en forskel i form bedre mavesundhed og trivsel.

Det giver god mening, da man til humant brug anvender natron mod sure opstød og halsbrand. Det har en syreneutraliserende virkning, som er positiv for mavesundheden.

 

April 2016