Hestebønner

Hesterbønner til smågrise og slagtesvin

Nye forsøg viser, at hestebønner kan være en interessant proteinkilde til smågrise og slagtesvin. Et forsøg med hestebønner (tannin-holdige) til smågrise viste, at 25 % hestebønner forbedrede gødningskonsistensen.

Efterfølgende har hestebønner været afprøvet til slagtesvin med 21 %. Forsøget med høj tildeling af hestebønner gav et marginalt ringere udslag sammenlignet med ”ren” soja. Foderrationen med 21% hestebønner skulle, målt på produktionsværdien, være 3 øre billigere pr foderenhed for at matche den rene sojablanding.

Hvis der til slagtesvin anvendes en mere moderat tildeling af hestebønner, -  f.eks op til 15%, må det antages, at der kan forventes uændrede produktionsresultater.

Erfaringer fra praksis har da også været, at besætninger der anvender hestebønner oplever uændrede produktionsresultater. En af vore kunder, der anvender hestebønner med relativ lille iblanding (6-8 % til smågrise og slagtesvin), observerer dog en forbedret trivsel i besætningen.

 

Prisbetragtninger

Hvis korn sættes til 110 kr, sojaskrå til 280 kr. og hestebønner til 125 kr så vil 11% hestebønner i foderrationen give en besparelse på 3 øre pr. foderenhed (6 kr pr. slagtesvin)

Men hvis korn og soja prissættes 20 kr højere, så opnås ovennævnte besparelse allerede i niveauet 7 % hestebønner.

Protein-indholdet i hestebønner er typisk ca. 24 %  (+/- 2 procentenheder)                                                      

Men energiindholdet kan til gengæld variere betydeligt fra parti til parti. Analyser viser en spredning fra 75 til 95 foderenheder pr 100 kg. Så det anbefales at få foretaget en foderanalyse af de hestebønner, der skal anvendes.

Fordele og ulemper ved hestebønner

Fordele                                                                                                     Ulember                                                                         
Mulig besparelse i foderomkostninger Kan give et mindre produktionstab (ved høj iblanding)
Medvirker til bedre proteinsammensætning i foderet Høstet sent i september - skal nedtørres
Forbedret gødningskonsistens ved smågrise (dog ikke ved høj iblanding) Hård ved sold/kværn
Dyrkningsmæssige fordele - god forfrugt Varierende udbytter
  Anbefales pt. ikke til søer

 

Overvejer du derfor at dyrke hestebønner og anvende det i dit foder, men ønsker sparring omkring dette, kan du kontakte din Vilomix fodringsrådgiver om hvordan det anvendes bedst muligt i din besætning.   

 

September 2016