Nyhed: Danstart 30 Plasma

Vilomix kan nu også tilbyde koncentrat inkl. blodplasma

Blodplasma er løsningen til store kuld, små grise og lav fravænningsvægt

Vilomix kan i dag tilbyde blodplasma i kombination med hhv. Danstart 225 og Danstart Baby. Som noget nyt kan vi nu også tilbyde koncentrat hvor blodplasma er iblandet - Danstart 30 Plasma.

Danstart 30 plasma sikrer grisen de mest let optagelige næringsstoffer, næst efter somælken. En god start på fravænningen får grisene hurtigere frem til salg og giver økonomisk gevinst.

Blodplasma kan være relevant at anvende, hvis man har store kuld, små grise eller en lav fravænningsvægt. Disse udfordringer ses mere og mere i takt med at produktiviteten øges i stalden og dette har også været baggrunden for at udvide vores sortiment.

Økonomisk gevinst

Foderblandingen med plasma vil blive lidt dyrere end en smågriseblanding med sojaprotein, kartoffelprotein eller fiskemel. Men blodplasma er uden tvivl den mest letfordøjelige proteinkilde af disse og grisens foderoptag øges med sikkerhed.

De ekstra foderomkostninger der er med brugen af blodplasma vil være på omkring 46 øre/FE. Her er der taget udgangspunkt i vores Danstart 225 som kan anvendes med 10 % fiskemel eller 5 % blodplasma + 5 % fiskemel.

De 2,5 kr./prod gris i ekstra foderomkostninger skal modregnes en øget produktivitet som kan være én af følgende eller en kombination af flere:

Produktionsparametre

20 gram daglig tilvækst ekstra

0,046 FEsv pr. kg tilvækst lavere

0,65 % lavere dødelighed

Eller 1/3 af de tre overstående

Hvis du ønsker at vide mere om Danstart 30 plasma eller brugen af blodplasma er du velkommen til at kontakte din Vilomix foderrådgiver.

 

November 2016