DHA -Vejen til mere livskraftige pattegrise

Problemet er velkendt, her er en af løsningerne

Pattegrise fødes mindre og mindre som følge af den øgede kuldstørrelse. Dette betyder at mange pattegrise fødes på under 900g. Med de mange fødte pattegrise er den næste begrænsning og problematik for få patter.

Samtidig med alt dette har man et ønske om reduktion i dødelighed og at få så mange grise igennem systemet som muligt, da det er økonomisk nødvendigt for dem.

Nyfødte pattegrise evne til at overleve er meget afhængig af hvor opsøgende og ”mobile” pattegrisene er. Er grisene meget mobile lige efter faring, er sandsynligheden for at få råmælk større, hvorved overlevelseschancerne øges. Forsøg har vist, at tildeles søer DHA via foderet øges andelen af DHA i afkommets hjerne. Tildeling af DHA har vist øget fravænningsvægt og reduceret dødelighed fra faring til fravænning.

DHA giver:

  • Stærkere og mere livskraftige pattegrise
  • Øget søgeadfærd hos de nyfødte pattegrise
  • Bedre immunforsvar

DHA GOLD® er en vegetabilsk kilde til den essentielle fedtsyre omega-3 fedtsyren docosahexaensyre (DHA). Essentielle fedtsyrer er en forudsætning for livsvigtige mekanismer i organismen og da dyr ikke selv kan producere disse skal det tilføres til organismen.

DHA tilsættes i dine mineral- og vitaminblandinger, og skal doseres med 250 gr/tons færdigfoder. Anvendes både til diegivende- og drægtige søer.

 

Hvis du ønsker at vide mere om DHA Gold er du velkommen til at kontakte din Vilomix foderrådgiver.

 

December 2016