Typiske fejl i sostalden, som har stor økonomisk betydning

Forkert fodermængde til søer kan betyde op til 225 kr. mere pr. årsso.

Det er væsentligt at man med jævne mellemrum, helst hver 14 dag, kontrollere vægten af 1 liter foder i volumenkasserne på tørfoder ejendomme. Det er klart at der ikke behøver være den store forskel på vægten fra gang til gang, men vi har set rigtig store udsving over tid og det har stor betydning.

Eksempelvis vejes en gns liter til 0,5 kg pr liter. Gangen efter registreres 0,55 kg pr liter. Umiddelbart ikke den store forskel, men husk at i dette tilfælde tildeles faktisk 10 % mere foder end det er tilsigtet. Omregnes det til økonomi har det en betydning på 225 kr pr årsso.

Fremgangsmåden ved volumenkontrol er følgende. Der afvejes 5 forskellige volumenkasser ved hhv. 1,2,4 og 6 liter. Herefter beregnes et gns pr liter. Vær opmærksom på at den første liter altid adskiller sig væsentligt fra de øvrige. Når gennemsnittet er fundet kan der kalkuleres hvorledes foderautomaten skal indstilles. Såfremt der er forskellige fabrikater skal disse tjekkes hver for sig. Vilomix har udarbejdet et regneark som kan anvendes til dette. Hvis i ønsker en kopi så kontakt jeres rådgiver fra Vilomix.

 

Januar 2017