Typiske fejl i klimastalden, som har stor økonomisk betydning

Tilstrækkeligt foder hos smågrise er alfa omega for høj daglig tilvækst

I rigtig mange besætninger har man stort fokus på at smågrisene ikke spilder foder fra automaterne. Dette er selvfølgelig vigtigt. Men desværre er der en tendens til at man lukker automaterne så langt ned at det påvirker smågrisenes foderoptag. Derfor er det vigtigt at der er let og fri adgang til foder i hele smågriseperioden uden at der spildes foder.

Ved fravænning af meget små grise er det ofte således at disse har svært ved at aktivere foderautomaten tilstrækkeligt til at de får foder nok. Det er skidt for foderforbruget og tilvæksten. Der skal derfor de første 14 dage være masser af foder på pladen så de let kan komme til foderet. Her er der meget lille risiko for foderspild da grisene ikke er store nok til at det giver reelt foderspild. Foderspild skal registreres under spalten og det er derfor ok at der kan ses lidt foder på opsamlingspladen uden omkring automaten.

Derudover er det vigtigt at der er tilstrækkeligt med ædepladser pr sti ellers kræver det endnu lettere adgang til foderet.

I kan kontrollere om jeres grise æder tilstrækkeligt ved at tjekke foderstyrken i jeres E-kontrol. Ved en typisk velfungerende besætning skal smågrisene æde 0,9 FEsv pr gris pr dag. Hvis i er under dette mål vil det have en positiv virkning at øge fodertildelingen i form af lettere adgang til foder. Det sker ved at åbne mere op for foderet. Hvis jeres automater står i øverste hak kræver det en renovering af automaten således at i kan indstille automaten efter grisenes behov.

Det er ikke unormalt at grisene kun æder 0,75 FEsv pr gris pr dag. Det vil typisk give op i mod 50 gram daglig tilvækst og en reduktion i foderforbruget på ca 0,1 at kunne ændre dette til en foderstyrke på 0,9 FEsv pr gris pr dag. Med dagens notering vil det give en gevinst på godt 10 kr pr produceret gris.

 

Januar 2016