Vitaminer og mineraler styker din besætning

E-vitamin og selen

Den danske norm for E-vitamin ligger på 400 mg pr. ko pr. dag. Normen opfyldes ved afgræsning, idet frisk græs har et højt indhold af E-vitamin. Anderledes ser det ud i vinterhalvåret, hvor dyrene får ensilage og kraftfoder. I vinterperioden og ved staldfodring, er det derfor vigtigt med forsyning med mineralfoder.

E-vitamin spiller en væsentlig rolle som antioxidant. Det betyder at E-vitamin beskytter cellerne i dyret mod nedbrydning som konstant finder sted. Men er normen på 400 mg pr. ko pr. dag høj nok? På de store kødkvægsracer, med en stor muskelmasse, er der da specielt behov for mere E-vitamin? Mangel på E-vitamin viser sig fx som white muscle disease, hvor den nyfødte kalv er svag og ses med krumme bagben og ved obduktion ses  forandringer i hjertet.  

Flere resultater (herunder Zobell et al. 1995) bekræfter, at specielt køer der kælver i vinter og forår kvitterer for en tilførsel på 1000 mg E-vitamin, herunder ses højere E-vitamin status i dyrene, bedre råmælkskvalitet og bedre tilvækst ved kalven. Højere E-vitamin niveau resulterer også i en mindre oxidation og farvning af kødet under modning. Der er altså god belæg for at give mere E-vitamin!

Selen har også en vigtig rolle i det antioxidative system. Under den konstante nedbrydning af cellerne dannes skadelige og negative stoffer som Selen efterfølgende nedbryder. E-vitamin og selen spiller sammen – ingen af dem kan undværes.

Stor forskel i optageligheden af vitamin- og mineralkilder

Den biologiske værdi af E-vitamin og selen afhænger af oprindelsen. Frisk græs og god kvalitet af ny græsensilage indeholder et fint indehold af E-vitamin. Helsæd, korn og proteinfodermidler har et minimalt indhold af E-vitamin. Mineralfoderet kan være tilsat E-vitamin på syntetisk eller naturlig form. Her er den biologiske værdi væsentlig højere for naturligt E-vitamin.

Selen findes i alle fodermidlerne. Indholdet af Selen i grovfoderet varierer afhængig af hvilken type grovfoder der er tale om, og på hvilken jordtype grovfoderet er høstet. Selen er oftest tilsat kraftfoderet/mineralfoderet i form af natriumselenit. Alternativet til natriumselenit er Selen på organisk form (selenium yeast), hvilket har en væsentlig bedre effekt i dyret end Selen fra natriumselenit. Forsøg med organisk bundet selen viser effekt på selenstatus, sundhed og kødkvalitet.

Dyrene forsynes oftest noget over normen med Selen, men på grund af den ringe udnyttelse af natriumselenit kan dyrene reagere negativt . Det er oftest den lovmæssige grænse på 0,5 mg Selen pr kg fodertørstof (88%) der sætter begrænsningen for anvendelsen.

Daglig tilførsel af mineralfoder til kødkvæget er derfor meget vigtig, både i sommer- og vinter-halvåret. Vores erfaringer siger, at netop de besætninger, der anvender en mineralblanding, der er tilsat ekstra E-vitamin og organisk bundet selen, oplever færre problemer. De praktiske tilbagemeldinger går på stærkere kalve, bedre tilvækst og god reproduktion.