Ny viden om smågrisefodring

Nyt vedrørende aminosyreprofil og zink

Ændring på aminosyreprofilen

Tryptofan hæves til smågrise som følge af lavere råvarepriser. Niveauet hæves fra 21 % til 22 % af st. ford. lysin.

Fransk undersøgelse fra 2011 danner grundlaget for ændringer, hvor man fandt følgende optimale niveauet ift. produktiviteten:

  • Højeste daglige foderoptagelse - 22,2 % af st. ford. lysin
  • Højeste daglige tilvækst - 21,6 % af st. ford. lysin
  • Laveste foderforbrug - 19,7 % af st. ford. lysin

Normudvalget har derfor valgt, pga. største produktionsværdi, at det nye forhold mellem tryptofan og lysin skal være 22 %.

Smågrise har formentligt et fysiologisk behov for zink

Nyeste forsøg tyder på, at smågrisene har et reelt behov for zink. Et behov som man ikke kan se henover, men som skal opfyldes bedst muligt. Måden vi gør det på idag er dog ikke nødvendigvis den optimale løsning. Forsøg viser nemlig, at der ikke er statistisk sikker forskel på mængden af dyrlægeordineret zink på hhv. 2500 ppm og 1500 ppm ift. produktiviteten.

Smågrise 7-30 kg

Grupper 2500 ppm zink 1500 ppm zink 0 ppm zink
Foderoptagelse, FEsv/gris/dag (7-30 kg) 0,88 0,87 0,85
Daglig tilvækst, kg (7-30 kg) 523 520 502
Foderudnyttelse, FEsv/kg tilvækst (7-30 kg) 1,68 1,69 1,70
Diarrébehandlinger (7-9 kg, pct. af stien behandlet) 0 2 16
Diarrébehandlinger (9-15 kg, pct. af stien behandlet) 13 27 39
Diarrébehandlinger (15-30 kg, pct. af stien behandlet) 49 31 47
Diarrébehandlinger (7-30 kg, pct. af stien behandlet) 54 52 68
*Anvendelse af dyrlæge ordineret zink de første 14 dage
**Røde tal viser statistisk sikker forskel til 2500 ppm zink

Tabellen overfor viser, at smågrisenes produktivitet er højest ved anvendelse af zink. Hvilket igen tyder på et fysiologisk behov som uden tilsat "ekstra-zink" ikke opfyldes. Der er dog ingen statistisk sikker forskel på de to høje zinkniveauet ift. produktivitet. Hvilket niveau der er det optimale vides ikke på nuværende tidspunkt, men SEGES arbejder videre på at komme dette nærmere. Indtil da kan man blot forholde sig til de to niveauer. Ved at sænke zinktildelingen til 1500 ppm, kan den totale udledning af zink reduceres med ca. 170 tons/år.

Anvendelse af zinkkilder (zinkoxid og zinksulfat, som er de mest anvendte), optages kun cirka 20 % af mængden og resten ryger med ud i gyllen. Der er derfor et stort "overforbrug" for at opfylde zinkbehovet.

Vi har en tredje zinkkilde, mikroindkapslet zink, som virker i tyndtarmen hvor optagelsen foregå og derfor vil tilgængeligheden være større. Mikroindkapslet zink anvendes allerede i vores koncentrater (Danstart-sortimentet).

 

Du er velkommen til at kontakte din Vilomix fodringsrådgiver, og sammen se på din produktion og mulighed for anvendelse af bedre zinkkilde og evt. sænke andelen af dyrlægeordineret zink.

Bemærk at zink skal doseres efter dyrlægens forskrifter. Ønsker du at ændre tildelingen af zink, skal dyrlægen ændre recepten.

 

April 2017