Optimal fodring af den højtydende so

Mælkeproduktion, kuldtilvækst og antal totalfødte øges ved højere proteintildeling

En PhD-studerende fra københavns university har lige offentliggjort sit studie om diegivende søer, til fodringsseminaret d. 25/04 2017. Studiet gik ud på at finde den mest optimale måde at fodre soen på i farestalden. Der var både fokus på råmælkssammensætningen, kuldtilvækst, vægttab og præstation ved næste kuld.

Forsøget viste, at vi med den nye diegivningsnorm er et stykke af vejen for at fodre højtydende diegivende søer optimalt. Når det så er sagt, er der stadig potentiale for at øge kuldtilvæksten og antal totalfødte ved at begrænse vægttabet og hæve proteinniveauet i blandingerne.

I tabellen ovenfor ses et forsøg foretaget i to besætninger, hvor råproteinniveauet hæves. Her var det optimale proteinniveau i diegivningsfoderet på ca. 130, for at opnå max kuldtilvækst. Grunden til dette er fordi somælken indeholder mere protein, og mælkeydelsen hæves når soen ikke skal mobiliserer protein fra kroppen til at producere mælk.

Udover kuldtilvæksten er det også muligt at hæve antallet af totalfødte i næste kuld. Søer der fodres hårdt fra starten taber sig mindre, men risikoen for at søerne går i stå og pattegrisene får diarré øges. Vi anbefaler derfor at gå fra 3 FE på dag 1, og ende på 6 FE på dag 7. Søer med min. 13-14 grise skal ikke begrænses i foder før 10 FE er nået.

Nedenstående tabel viser, at et højtfoderindtag giver op til 1 gris mere/kuld og soen desuden kommer hurtigere i brunst. Det kan også ses at foderindtaget har større betydning for totalfødte end vægttabet.

Mobilisering

De første 2 uger af diegivningsperioden ses den største mobilisering og dermed risiko for dårlig ydelse hos søerne. Dette kan være fordi de ikke har nået det maximale foderindtag.

Hvis du har søer, som er meget fede, skal vægttabet fordeles over en længere periode. Store vægttab giver nemlig proteintab og kan have negative konsekvenser i næste cyklus. Værst er det, hvis gylte mobilisere for meget protein, da de har mindre at tære af.

Under 10 kg vægttab/mobilisering i farestalden giver det største antal totalfødte i næste kuld. Man mener at grænsen for vægttab ligger på omkring 20 kg. 

Kort sagt giver proteintab et dårligere udgangspunkt for næste læg, da de har ydet mere end mængden af indtaget foder.

 

Vores anbefaling er derfor at slutfoderstyrken og råprotein afstemmes ift. hvor meget soen yder. Er du i tvivl om du presser dine søer nok og dermed får det optimale ud af produktionen? Kontakt da din Vilomix foderrådgiver.

 

April 2017