Nyhed Solvita Cu 17.000

Det koster kun 7 øre/gris at tilsætte ved en tilvækst på 10 kg

Kobbertilskud til grise under 12 uger

Den stigende produktivitet i soholdet har over de senere år medført et stort pres på klimastaldende

I stedet for at reducere antallet af søer, er der i dag flere, der træffer aftaler med aftager om, at smågrisene aftages ved f.eks. 25-26 kg og under 12. leveuge fremfor 30 kg ved eller over 12. leveuge. Man skal dog være opmærksom på, at smågrisene godt må tildeles høj kobber op til 12. leveuge. Kobber har en reducerende effekt på skadelige bakterier, som er positivt i forhold til tarmsundheden, og dermed opnås den optimale produktivitet.

Dette forhold kan man med fordel udnytte ved at tilsætte ½ kg solvita Cu 17.000 i slagtesvinefoderet. En tildeling i denne dosering sikre en skånsom overgang fra smågriseblandingerne med høj kobber. Tilsætningen er med til at sikre en bedre gødningskonsistens, der normalt kan blive påvirket negativt ved indsættelse i slagtesvinestalden.  

Ved tilsætning af ½ kg Solvita Cu/ton færdigfoder tildeles der ekstra 85 mg kobber. Dette koster kun 7 øre/gris at tilsætte ved en tilvækst på 10 kg.

 

September 2015