Pulp T XP til 1. fase i diegivningsperioden

Et fibermix som er let at håndtere og fungerer godt hos søerne

Udnyt soens potientiale

Søer har ikke det samme behov i hele diegivningsperioden, og derfor er flere begyndt at benytte sig af 2 fase fodring.

Ved anvendelse af 2 fase fodring udnyttes soens potientiale fuldt ud. I starten af diegivningsperioden er soens behov mindst, hvorefter den stiger hen mod slutningen af diegivningsperioden. Det anbefales derfor at fodre soen med mindre protein fra indsættelse i farestalden til en 4-6 dage efter faring. Derefter køres der op på den høje proteinrige blanding, som giver maks mælkeydelse og mindsker soens vægttab. Den højproteinrige diegivningsblandingen kan laves med 7,4-7,7 g. ford. lysin og 120-125 g råprotein.

Det er dog ikke alle steder, hvor det er muligt at kører to forskellige blandinger i farestalden. Her kan udfodringsmængden (af den højproteinrige blanding) i stedet sænkes fra indsættelse til 4-6 dage efter faring og suppleres med Pulp T XP i perioden. Pulp T XP er med til at tynde blandingen i perioden hvor behovet er mindst. Som en sidegevinst vil hævning af fordøjelige fibre også give mere rolige søer og mindske risikoen for forstoppelse hos soen.

Pulp T XP indeholder roepiller, hvedeklid, sojaskaller, sojaolie og melasse.  Produktet er varmebehandlet og formalet, og kan derfor anvendes som en råvare i hjemmeblandingsanlæg uden yderligere formaling.

Varen fås i bigbags og koster 298,00 kr./100 kg.

Vi anbefaler at Pulp T XP anvendes med ½-1 kg og at andelen af diegivningsblandingen reduceres tilsvarende. Således vil blandingen i 1. fase komme ned under 110 g. råprotein.

 

Hvis du har nogle spørgsmål er du velkommen til at kontakte din Vilomix foderrådgiver.

 

November 2015