Reduceret metanproduktion med naturlige produkter

Forskellige urter, krydderier, tang og æteriske olier af disse, samt andre naturlige plantestoffer har vist en positiv effekt på reduktion af metan samt på foderudnyttelse og sundhed.

I debatten omkring drivhusgasser og disses indvirkning på vores klima, bliver der ligeledes rettet større og større fokus mod køernes produktion af gasser, og man kan sagtens forestille sig, at der på et tidspunkt bliver stillet krav om reduktion i udslippet af fx metan fra mælkeproduktionen.

Vilomix kan tilbyde en løsning med produktet Xtract, som i in vitro forsøg har vist en reduceret metanproduktion på 37 %. Envidere har vi god erfaring med planteproduktet sangrovit mod forhøjet celletal og forbedring af immunforsvaret i økologiske besætninger.

Kontakt din Vilomix fodringsrådgiver hvis du ønsker at høre mere.