Har du mistanke til toksiner i ensilagen?

Toksiner - nu igen

Sommeren var kold og våd, og majshøsten var flere steder yderst problematisk. Svampene stortrives under disse forhold, og der er igen risiko for toksiner i majsensilagen, og måske ydermere i kolbemajs.

I besætningerne kan der ved toksinforgiftning ses disse symptomer:

  • Diarré
  • Dårligt immunforsvar
  • Nedsat mælkeproduktion
  • forhøjet celletal
  • Nedsat eller uregelmæssig reproduktion
  • Variabelt foderindtag/manglende vomfylde
  • Sår og bylder, der ikke kan henledes til slidsår
  • Hævede patter
  • Meget ødem
  • Tab af foderboller

Der behøves ikke være synlig svampevækst i majsstakken for, at der er problemer med toksiner. Nogle typer toksiner kan være produceret ifb. med høst og ses derfor ikke, men køerne reagere negativt.

Der findes et utal af toksiner, som er mere eller mindre belastende for koen. EU har fastsat maksimale værdier på de enkelte toksiner i foder, men vi skal huske, at vi ikke kender reaktionen på summen af toksinbelastningen. Det kan være svært at konkludere om en besætning er ramt af toksiner. Hvis der ses symptomer er vores råd derfor at neutralisere toksinerne, og større op om køernes immunforsvar.

Kontakt din Vilomix fodringsrådgiver hvis du ønsker at høre mere.