Sofoder til fremtidens produktive so

Det evige krav til at søerne skal kunne passe flere og flere grise, på en fornuftig vægt, stiller øget krav til foderets sammensætning.

Vi ser på hvilke foderændringer, som kan have en positiv effekt på søernes præstation, på trods af at det øger omkostningen til foder. Det er vigtigt at huske, at for hver gang vi får fravænnet en ekstra gris øges indtjeningen med ca. 200 kr. for 7 kg produktion, og ca. 250 kr. for 30 kg produktion (Gns. 200 kr. for et ekstra liv og typisk 50 kr. i DB fra 7-30 kg).

Sættes dette i forhold til de evt. ekstra foderudgifter vi påfører i soholdet, får vi et bedre grundlag for, at vurdere om de enkelte tiltag har en ønsket effekt på indtjeningen/bundlinjen.

Men hvad kan vi typisk gøre for, at fremme soens præstation og dermed indtjeningen i besætningen? Følgende punkter er nogle af de områder Vilomix typisk anbefaler i soholdet:

1. Ekstra energi i foderet til farestalden

For at få nok energi til diegivende søer tilsætter vi som hovedregel min. 3 % fedt og et energiniveau på min 1,10 FEso pr kg. Fra praksis kan vi konstatere en højere kuldtilvækst pr dag, og ser besætninger der har 3-3,5 kg kuldtilvækst pr dag. Det må alt andet lige være nemmere for soen, at tage fedt fra foderet fremfor at mobilisere fra rykspækket.

2. Anvendelse af fiskemel 1,5 til 2 %

Fiskemel har primært to funktioner hos diegivende søer - henholdsvis smag og proteinomsætning. Derudover er der i fiskemel et forholdsvist højt indhold af omega 3 fedtsyrer. Fedtsyren linolensyre er hos andre dyrearter, som eksempelvis høns, fastsat som en norm. Dette er ikke tilfældet i sofoder, men fedtsyren er en essentiel (livsnødvendig) fedtsyre, som skal optages via foderet, da soen ikke selv er i stand til at danne denne. Oplevelsen hos vore kunder er ofte, at der ikke sker noget ved at tage fiskemel ud af foderet (når fisk er dyrt), men til gengæld er der ligeså mange, der melder positivt tilbage når fiskemel tilbydes på ny. Man kunne konkludere, at det er et spørgsmål om netop linolensyre er periodisk underforsynet.

Bemærk at fedtsyren også kan tilføres via foderet fra DHA gold.   

3. Ekstra jern i form af Jernfumerat, eller chelateret jern og jernesulfat i forholdet 1/3 som chelateret

Jern er den vigtigste byggesten til dannelse af røde blodlegemer, som transporterer ilt rundt til alle væv herunder yvervævet. Man ser mere lyserøde og vitale smågrise og risikoen for at soen får forstoppelse er reduceret. Vi ved fra praksis at forstoppede søer får flere dødfødte grise, da gødningen nedsætter fødselsvejenes volumen.

4. Tilsætning af 1/3 organisk selen i forhold til den samlede dosering

Selen er vigtig for soens immunforsvar og ikke mindst som en antioxidant. Antioxidanterne er vigtigt for at cellevæggen fungerer normalt. Selen er derfor livsnødvendig for cellebevarelsen og dette gælder eksempelvis for både ægcelle og sædcelle.

Overstående fodringstiltag bygger på et godt fundament lige fra inseminering, til faring og til sidst diegivningsperioden. Det er vigtigt at fokus er på hele cyklussen, da et dyk/mangel på ét tidspunkt kan skabe dårlig resultat senere hen.

Ofte er det ikke det billigste foder, der giver det bedste resultat, og det er vores erfaring, at øgede foderudgifter kommer mange gange igen når produktiviteten stiger i besætningen.


 Omkostningen til de forskellige tiltag:

 2018

 

Jens Svendgaard
Foderrådgiver, Svin

+45 88 87 52 32

Jsve@vilomix.dk