Majs i svinefoder

De lave udbytter der har været gældende for i år, har bevirket at mange kornsiloer ikke er fyldte. Konsekvensen har været voldsomme prisstigninger på korn, der er nået et niveau, som ikke har været set de sidste 10 år. 

Grundet situationen er majs blevet en afgrøde, hvorpå der er kommet mange forespørgsler for muligheden om delvist at erstatte hveden med majs. I normale år kan majs godt have en højere pris end hvede og stadigvæk hænge økonomisk sammen. Det høje protein- og energiniveau i kornet i år gør dog, at majsen skal være 8-10 kr. billigere pr. 100 kg, før det er rentabelt. 

Majs som råvare i dit foder

Majs er en foderkomponent, som grisene meget gerne vil æde pga. den søde smag. Derfor er majs specielt velegnet til smågrise. Derudover kan det øge foderoptaget hos diegivende søer. Både grundet smagen, men også pga. det høje energiniveau, der gør det muligt for soen at æde flere foderenheder. Det kan derfor have en positiv effekt på den lakterende so. Er ønsket blot at opnå de potentielt positive effekter af majsen, så anbefales en iblandingsprocent på 15-20 til diegivende søer og 20 til smågrise. 

Forbehold

Majs er en spændende afgrøde, men er også forbundet med visse problematikker. 

I vådfoder kan den formalede majs sætte sig i ventilerne, hvis andelen er høj. Årsagen hertil skal findes i, at majs efter formaling meget ofte er så fin, at størrelsen på partiklerne er meget små. Vilomix' anbefaling er derfor, at iblandingen af majs til vådfoder ikke overskrider mere end 20 %. 

I tørfoder kan majs indgå med en langt højere iblanding, men til slagtesvin er der en anbefalet maxgrænse på 40 % jf. SEGES' dosis-responsforsøg fra 2011. Forsøget havde til formål, at afdække hvor stor en andel majs kunne udgøre af foderet til slagtesvin, uden det påvirkede jodtallet negativt. Jodtal er en indikator for spækkvaliteten; jo højere jodtal, desto lavere kvalitet. Ved 40 % iblanding lå jodtallet lige på grænsen, der er fastsat til 73. 

Overvejer du at anvende majs i dit svinefoder, kontakt din Vilomix fodringsrådgiver og få en snak om situationen. 

 

Oktober 2018