Reducering af fosforudledningen

I 2020 må indholdet af fosfor fra slagtesvinegylle ikke overstige 35 kg pr. hektar i de ikke fosforfølsomme områder. De fosforfølsomme områder udgør 22 % af det samlede landbrugsareal. For disse arealer er fosforloftet 30 kg pr. hektar, og er allerede glædende for den kommende gødningssæson. (2018/2019)

Dermed kan der være behov for optimering af foderet, så udledningen af fosfor reduceres. Foderet, der anvendes i 2019, kan danne basis for 2019/2020 gødningsregnskabet, og er du pålagt et loft på 30 kg fosfor bør foderet allerede optimeres nu. Fosforloftet er det vægtede gennemsnit af hele produktionen. Nedenfor er beskrevet nogle af de tiltag, der kan gøres. 

Fasefodring slagtesvin

Fasefodring påvirker ikke produktionsresultaterne, men det giver en besparelse i den samlede foderomkostning, og som sidegevinst kan foderets totale fosforindhold reduceres med 0,2-0,3g total fosfor/FEsv. 

Moderat brug af solsikke

Solsikkens naturlige indhold af fosfor udnytter grisen kun 15 % af, hvorimod sojaens udnyttes med 39 %. For hver 5 % solsikke, der optimeres ind i foderet, stiger det totalte indhold af fosfor med 0,2g/FE. 10-12 % solsikke i en slagtesvineblanding kan derved neutralisere ovenstående tiltag for at reduceres fosforudledningen. 

Fytase til alle dyregrupper

Fytase, enzym, har i flere år været tilsat foderet. Fytase øger tilgængeligheden af det naturlige fosfor, der er i foderet, og derved sænkes behovet for tilsat fosfor. Skepsissen, der var i starten, mod fytase har vist sig ubegrundet, og i dag tilsættes fytase som standard i foderet, men med varieret dosering. 

Fytase-produkterne er over tid blevet videreudviklet. Produkterne er betydeligt mere potente end for 10 år siden. Derfor er det nu også rentabelt at tilsætte fytase i en højere dosering end tidligere. Foderet kan tilsættes fytase med 2,5 gang af normaldoseringen uden risiko for underforsyning af fosfor. Herved udnyttes produktets potentiale fuldt ud, både i forhold til fodringsøkonomi og effekten på reduceret total fosfor. 

Fosfor-norm efter foderudnyttelse

Fosfor-normen til slagtesvin er for nylig reduceret med 0,2g ford. fosfor/FE. Den nye anbefaling gælder de besætninger, der har et foderforbrug over 2,65 FE/kg. I praksis vil langt de fleste besætninger derfor kunne udnytte denne reducerede norm. 

 

Overvejer du tiltag, der kan reducere fosforudledningen fra din besætning, så kontakt din Vilomix fodringsrådgiver 

 

November 2018