Sammenhæng mellem fint formalet korn og halebid?

Mavesår og formalingsgrad

Ved brug af korn fra i år er det vigtigt, at formalingsgraden bliver kontrolleret. Males kornet for fint øges risikoen for mavesår blandt søer og grise i vækst. Specielt ved anvendelsen af majs bør der udvises ekstra aktbevågenhed, da det nemt formales meget fint. 

Mavesår kan være smertefuldt for grisen, og, hvis slemt nok, have indvirkning på produktionsresultaterne og økonomien. Mavesåret opstår i den øverste del af mavesækken, da der her ikke er nogen beskyttende slimhinde mod mavesyren. Manglende struktur i foderet gør, at maveindholdet bliver tyndtflydende, og derfor let skvulper op og giver ætsninger på den ubeskyttede del af maven. Hvis det derimod har en grov formalingsgrad, så giver det et fastere maveindhold og mindsker risikoen. Formalingsgraden er den mest afgørende faktor for dannelse og forebyggelse af mavesår. 

Stress og halebid

Ved kronisk smertepåvirkning øges grisens langvarige stressniveau, der skyldes udskillelse af stresshormonet kortisol. Det forhøjede stressniveau bevirker, at grisen er i et konstant forhøjet alarmberedskab. Denne øgede anspændthed kan muligvis være en medvirkende faktor til, at der i nogle besætninger ses halebid, som ikke har været et problem længe. Halebid forårsager ledbetændelse, bylder og lammelse i bagparten. Alle tre faktorer, der forringer økonomien med højere medicinomkostninger, større fradrag og aflivninger.

Løsninger

Fint formalet korn og mavesår er nødvendigvis ikke den konkrete årsag til halebid, men hvis begge problematikker er til stede, kan der være en sammenhæng. Der kan stadigvæk være andre medvirkede faktorer til at der opstår halebid i en besætning, og ikke altid er løsningen én ting. 

Hvis der opleves halebid, så er det nemmeste sted at starte ude i foderladen. Tjek formalingsgraden, der grundet årets tørre høst og brugen af majs, kan være blevet for fin og således øge forekomsten af mavesår. Skemaet herunder er vores anbefalinger til formalingsgrad. Ved problemer med mavesår bør du tilstræbe 60 % (til smågrise+slagtesvin) under 1 mm, hvor besætninger der ikke har problemer bør ligge på 60-70 % under 1 mm.
 

FORMALINGSGRAD SØER  
Under 1 mm 1-2 mm Over 2 mm
50 % 35 % 15 %
FORMALINGSGRAD SMÅGRISE OG SLAGTESVIN 
Under 1 mm 1-2 mm Over 2 mm
Min. 60 % Højest 40 % 0 %
 

 

Ekstra tildeling af magnesium og salt kan berolige grisene og afhjælpe halebid og øresut. Vi anbefaler dog stadigvæk at den konkrete årsag undersøges nærmere. 

Kontakt din Vilomix rådgiver hvis du oplever lignende problemer, så tager vi gerne dialogen med dig, og evt. et besætningsbesøg. 

 

December 2018