Aminosyretab - vådfoder

Ved foderoptimeringer i dag medregnes at 25% af det syntetisk tilsatte lysin og treonin bliver nedbrudt i vådfodringsanlægget, og således ikke kommer grisen til gode. På baggrund af nye laboratorieforsøg vil der fremover kunne optimeres mere specifikt på hvor stor en andel af aminosyrerne, der går tabt i vådfoderet.
Tabet afhænger bl.a. af restmængde i anlægget, tilsætning af syre og om der anvendes valle.

I tabellen nedenunder kan det ses hvor stor variationen kan være. Det er vigtigt, at der korrigeres for tab af aminosyrer i optimeringerne for at undgå tab af tilvækst, kødprocent og mælkeydelse. Ved fx 35-50 % restmængde (uden syre) skal der regnes med et tab på 50 % af de syntetiske aminosyre, hvor det tidligere har heddet 25 % tab. 

  FK Lysin FK Treonin
35-50 % restmængde

50

75
15-35 % restmængde 75 75

+ 1 ‰ Myresyre af vådfoder

+ 0,5 % Benzosyre af tørfoder

(max 50 % restmængde)

75 75

+  2‰ Myresyre af vådfoder

+ 1 % Benzosyre af tørfoder

100 100
Restløs  100 100

For at beregne restmængden skal længden og diameteren af rørene kendes. Der findes som udgangspunkt to forskellige rør: 50mm og 63mm. 
50mm = 1,6 liter pr. meter
63mm = 2,6 liter pr. meter

Formlen til beregning af restmængden: 

Restmængde x 100 / (Restmængde + udfodringsmængde) 

Eksempel:
300 meter rør
75-150 liter i resttank
Der blandes 1.300 kg

63mm:
300 x 2,6 l/m = 780 liter i rørstrengen
I alt: 780+75+1.300 = 2.155 liter
Restmængde: 780+75/2.155 x 100 = 39,6%

Vi er klar til at have dialogen med dig omkring overstående, for at opnå et så præcist et resultat som muligt og dermed øge produktiviteten hos dig.

December 2018