Får søerne protein nok?

I oktober rykkede SEGES ganske meget på protein- og aminosyre normerne, da den daværende norm blev hævet fra 6,6 g. std. ford. lysin og 110 g. std. ford. råprotein. Et dosis respons forsøg på reduktion af fordøjelig protein resulterede i 2017 i at normen for fordøjelig råprotein blev sænket fra 125 g. råprotein til 118 g. råprotein. 

På baggrund af overnævnte ret store ændringer på aminosyre og protein (indenfor ret kort tid), kunne man spørge sig selv; Får søerne i højproduktive besætninger (+36 grise/årsso) protein nok?

Fodringsscreening

Det var et spørgsmål, som en af vores større udenlandske samarbejdspartnere også var interesseret i at få afklaret. Besætningen ligger med en meget høj og stabil produktivitet, og afsæt i overstående spørgsmål iværksatte vi derfor en foringsscreening i sommeren 2017, der har strakt sig frem til maj 2018. 

I forsøget indgik 4 grupper

  • Gruppe 1: 8 g. ford. lysin/FE
  • Gruppe 2: 9 g. ford. lysin/FE
  • Gruppe 3: 8 g. ford. lysin/FE
  • Gruppe 4: 9 g. ford. lysin/FE

Baggrund

Fastlæggelse af de øvrige aminosyrer skete iht. SEGES fastlagte aminosyrenormer (%-andel ift lysin), med undtagelse af std. ford. leucin. Kravet blev her sænket lidt for at kunne holde optimeringen under 140 g. råprotein (ændring er 0,4 g. mindre leucin). Alternativ ville vi risikere øget lind gødningskonsistens ved pattegrisene (mere end vi allerede gjorde ved at hæve til 137 g. råprotein). 

Alle blandinger er lavet med den samme råvaresammensætning (korn, soja, olie og mineraler) under hele forsøget. Dog er sojaskrå korrigeret op og ned i perioden afhængig af proteinniveauet i kornet. Energi svingede mellem 1,12 og 1,13 FE afhængig af kornets tørhedsgrad. Olie blev tilsat med 3,5 %, som en fast faktor. 

Resultat

Screening no.  Gruppe 1  Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Antal Søer

66 85 64 64
Standardiseret kuldstørrelse 14,50 14,51

14,50

14,48
Kuldstørrelse v. fravænning 14,15 14,14 14,22 14,27
Gns daglig tilvækst, kg/kuld/dag 3,12 3,30 3,15 3,31 
Fravænningsvægt, kg/gris 6,21 6,57 6,06 6,52

Resultaterne i denne screening viste at der ved højprotein fodring til diegivende søer var markant større fravænningsvægt, når søerne blev tildelt 9 g. ford. lysin/FE ift. 8 g. ford. lysin/FE. 

Da der er tale om en screening og ikke et forsøg med det korrekte antal gentagelse, som kan vise statistisk sikker forskel, kan det ikke entydigt konkluderes at 9 g. ford. lysin, giver en højere daglig kuld- og fravænningsvægt.

Vi har dog i denne screening set at der har været en bemærkelsesværdig forskel i de to grupper. Vi har endvidere ikke set, at det gav mere lind gødningskonsistens hos pattegrisene, ved at gå op i protein.Denne observation kan godt sætte spørgsmål ved den meget udbredte holdning i Danmark om, at et højt proteinniveau i diegivningsfoder fremmer risikoen for ændret gødningskonsistens.  

 

Du bør overveje, om det kan være en mulighed i din besætning at hæve aminosyreprofilen for at hæve fravænningsvægten. 

Er du interesseret i at høre mere, er du velkommen til at kontakte vores rådgivere. 

 

Februar 2018