Mikromineraler skal bruges rigtigt

Der er flere gode grunde til at overveje, hvilke typer mikromineraler, vi skal forsyne vores kvæg med.

Med baggrund i miljøhensyn er zink og kobber i søgelyset i EU for at reducere udskillelsen, der blandt andet kan mindske indholdet i foderet. Samtidig bliver vi klogere omkring udnyttelsen af forskellige mikromineralkilder, så vi kan forsyne dyrene korrekt og undgå for dårlig udnyttelse. For 5 år siden blev hydroxy-mineraler introduceret på det danske marked.

Mineralerne går under navnet Excential smart mineraler og fås som Zn-, Cu og Mn-kilder, hvor både Zn og Cu også må anvendes i økologiske besætninger. Hydroxy-mineralerne har lav opløselighed i vommen og minimal interaktion med andre mineraler, men opløses derimod ved lavere ph i fordøjelsessystemet med høj biotilgængelighed til følge.

Forsøg viser højere optagelighed 

Målinger viser to gange højere Cu indhold i leveren ved brug af hydroxy-mineraler end ved brug af traditionel kobbersulfat. Fordelen ved denne type mineraler er også en mindre negativ påvirkning af vommens mikroorganismer. Forsøg viser at tilførslen af større mængder zinksulfat (90 mg/kg TS) har vist negativ effekt på produktionen af VFA i vommen, hvilket betyder at mikroorganismerne i vommen hæmmes af zinksulfat.

Med ny viden får vi altså løsninger, der kan forsyne dyrene mere præcis og give bedre produktionsresultater.  

Kontakt os for yderligere information

Februar 2019