Foder i relation til ny grænseværdi

Gult kort-grænsen ændres med fuld virkning fra april 2019

Hvis man får et gult kort fra Fødevarestyrelsen, har man 9 måneder til at få forbruget ned under grænseværdierne. Det betyder, at man kan komme i en situation, hvor der skal fokuseres på tiltag, der giver hurtig respons i besætningen. 
Når man ikke i mål, kan Fødevarestyrelsen pålægge besætningen uvildig rådgivning -  vel at mærke for ejerens regning.

Især hos smågrise vil de nye grænseværdier give udfordringer både på management og foder.

Medicinforbrug   
  I dag, ADD/100 dyr/dag Ny, ADD/100 dyr/dag
Søer 3,8 3,2 
Smågrise 20,2 17,2
Slagtesvin 5,2 4,4

Hvad kan vi gøre fodringsmæssig? 

Mht. foder har Vilomix gjort en del erfaringer med fodringsmæssige tiltag, der kan medvirke til en mere robust gris og dermed lægge grundlaget for en god mave-tarmsundhed.
Grundlaget er en nøje afstemt foderration med moderat protein-indhold og med bidrag fra højt forædlede protein-kilder som blodplasma, fiskemel og Vilosoy. Organisk syre til foderet er - som hidtil - et ”must”.
Desuden bør foderet også suppleres med tilsætningsstoffer, som har dokumenteret effekt på grisens mave-tarmsundhed. 
 

Progut

Her anbefaler Vilomix bl.a. ”Progut”, som er et gærcelleprodukt og som har vist god effekt på udvikling tarmvæggen.
Progut virker ved, at det binder patogene mikroorganismer i tarmen.
 
Dyregruppe Dosering - normal Omkostning - normal
Fravænningsfoder 6-9 kg 2-4 kg/t 25-50 øre/gris
Smågrisefoder 9-15 kg 1-2 kg/t 30-60 øre/gris
Foder med højt forædlede proteinkilder med supplement af Progut vil give et dyrere foder. Men vær opmærksom på, at det som regel kun er i perioden op til grisene vejer 15 kg, at indsatsen især skal gøres. Fra 15 kg er det som regel ikke nødvendigt med yderligere tiltag i forhold til anvendt praksis.
 

Få dem godt i gang med blodplasma

Et fravænningsfoder hvor f.eks. 5% fiskemel erstattes af 5% blodplasma koster ca. 4 kr. pr. gris, hvis foderet med blodplasma anvendes i hele perioden. 
Hvis blanding 2 (fra 10-15 kg) bliver 10 øre dyrere pr FE, så svarer det til ca. 1 kr. pr gris.
 
 

Er du interesseret i at høre mere, er du velkommen til at kontakte din Vilomix fodringsrådgiver ang. foderstrategi til smågrise.  


Marts 2019