Nye normer til smågrise og drægtige søer

Onsdag d. 10 april blev det årlige fodringsseminar afholdt. Vilomix var godt repræsenteret for at blive opdateret på den nyeste faglige viden. 

Smågrise

For smågrisene gælder det, at der nu bliver tilført to ekstra normer, der hedder 90% og 95%. Årsagen til navnene skal findes i, at leucin ændrer dens procentmæssige forhold til lysin, hvor den normale norm er 100%. Leucin bliver ikke tilsat syntetisk og ved at sænke kravet er der også mulighed for at reducere råproteinniveauet og dermed tilsætning af protein-råvarer. For nogle af de andre underliggende aminosyrer, så sænkes deres procentmæssige andel også med henholdsvis 5% og 10%.  Som en kompensering hæves indholdet af de aminosyrer, der kan tilsættes syntetisk, med 10 %, og derved opnås næsten den samme foderudnyttelse. 

De nye normer bygger på, at der kan opnås et bedre dækningsbidrag hos smågrisene. I forsøget indgik grise fra 14 dage efter frav. og der var opstillet to scenarier med tre blandinger i hver. Scenarie 1 var med et maks. på 15 % sojaskrå. Andet scenarie var uden maks. indhold af sojaskrå.

Skemaerne herunder er SEGES' resultater.

Scenarie 1 - Maks 15 % sojaskrå

Profil (Leucin ift. Lysin) 90 % 95 % 100 %
Ford. lysin, g/FEsv 10,5 10 10,6
Ford. råprotein, g/FEsv 130 133 144
Foderpris, kr./FEsv 1,64 1,62 1,78
DB, kr./gris 74,6   73

Scenarie 2 - Ingen maks på sojaskrå 

Profil 90 % 95 % 100 % 
Ford. lysin, g/FEsv 10,5 11 10,5 10,6
Ford. råprotein, g/FEsv 135 145 145 146
Foderpris, kr./FEsv 1,54 1,56 1,58 1,58
DB, kr./gris 77,8 79,8 79,8 79,6

I scenarie 1 er der den største forskel, som er på 1,6 kr. pr gris i forbedret DB. Årsagen skal tilskrives, at foderprisen pr. FEsv er hele 14 øre billigere, men dertil er produktiviteten også faldende. Man må regne med ned til 30 gram lavere daglig tilvækst. Under de forudsætninger SEGES har kørt forsøget, så er de kommet ud med et positivt resultat. Men spørgsmålet er, om der er plads i klimastalden til, at der kan køres med en lidt lavere produktivitet?

Hvis du er udfordret på råproteinniveauet idag, kan det være en fordel at følge enten 90% eller 95 %. Har du dog ingen prroblemer med dette idag, bør du fortsætte uændret for at bibeholde produktiviteten. 

Drægtige

Drægtighedsnormen har længe heddet 3,3g. fordøjeligt lysin. Den nye norm hæves til 4,0 g. ford. lysin, og nogle af de underliggende aminosyrer ændrer deres procentmæssige forhold til lysin. De nye normer til drægtige søer er baseret på tre forskellige modelberegninger: SEGES’ egen, amerikanske NRC og det franske INRA.  Her er der taget et gennemsnit. Vi mener dog ikke at det ændre noget i de flestes tilfælde, da vi typisk idag allerede ligger over denne norm. 

 

April 2019