Toksinproblemer

X-bond kan være løsningen til dine toksinproblemer

Mange svineproducenter oplever periodevis nedsat produktivitet, som i nogle tilfælde kan have sammenhæng med dårlig råvarekvalitet. Der ses meget varierende kvalitet på kornet år efter år. Dette kan være hvis kornet ikke har været modent nok ved høst, blæst for varmt ind eller ikke været tørt nok inden lagring. 

Vi ser også en øget import af råvarer fra udlandet, hvori der er en øget risiko for mycotoksiner. 

Årsag, løsning og omkostning

Toksinproblemer ses oftest i besætningen, når man er nået halvvejs eller længere ned i siloerne. Her vil der være størst risiko for luftindslip/dannelse af fugt. Derudover vil der også være den største bestanddel af beskadigede kerner og urenheder, som er mest modtagelig overfor mikrobiel vækst.

Typiske tegn på toksinproblemer kan være nedsat ædelyst, lind gødningskonsistens, hævet/rød vulva og reproduktionsproblemer.

Der er foderaddivtiver, som kan reducere indholdet af mycotoksiner i foderet. Foderadditivet, toksinbinder, kan tilsættes i din mineralblanding svarende til 1 kg/ton foder. Det koster cirka 44 kr. per årsso, hvis det tilsættes i mineralblandingen hele året rundt. Eller 3,67 kr./årsso hvis det anvendes i 1 mdr. I nogle tilfælde er der behov for at gå op i dosering ved akut problemer.

Omkostninger for overstående problemer/tab vil typisk være større end tilsætningen af toksinbinder.

Man kan vælge at tage toksinbinderen ud af mineralblandingen, når der ikke er mere af kornet tilbage - hvilket selvfølgelig vil sænke omkostningerne.

X-Bond

Vilomix' nye toksinbinder, X-bond, er testet og afprøvet. Vi har lavet invitro test, hvor X-Bond er sammenlignet med et velkendt produkt på markedet. 10 forskelliger toksiner og toksinbinderenes binding af det blev testet. Testen blev foretaget på 2 forskellige PH-niveauer, da toksiner er i stand til at løsrive sig igen ved PH7. 

Resultatet var positiv på flere toksiner og vistet at X-bond kan med samme dosering give lige så god effektivtet.

 

Resultat ved PH3 ses ovenfor. Her er der ingen signifikant forskel på vores to produkter. Men har mindst lige så god virkning som produktet det er holdt op imod. 

Ved PH7 har alle fumarium toksinerne sluppet, men X-Bond kan ift. anden toksinbinder stadig binde aflatoksiner med bedre effekt. Og de andre uden signifikant forskel. 

Har du mistanke om toksinforgiftning i foderet eller ser nogle af overstående symptomer, kan du derfor med fordel ringe til din Vilomix rådgiver og finde en løsning på problemet.

Kontakt din foderrådgiver her

 

Juli 2019