Høsten 2019

Et ustadigt høstvejr med tørvejr i starten og regn til slut. Årets analyser fra SEGES viser, at vand- og proteinindholdet ligner høsten 2017.

I år har vi et mere normalt proteinindhold i kornet, hvilket bevirker, at mange skal hæve iblandingen af soja i deres recepter i omegnen af 1-2 %. Virkningen heraf er, at mineralandelen sænkes en smule, da soja indeholder flere af de essentielle aminosyrer end korn. Behovet for tilsætning af syntetiske aminosyrer falder dermed. Derudover er udbytterne også normaliseret, hvilket betyder, at de fleste ikke længere anvender majs i foderet. Når majs tages ud og erstattes med korn, skal der anvendes mindre soja, da korn har et højere proteinindhold. Så her vil stigningen af soja ikke være stor - på trods af mindre protein i kornet i år.  

Lav vægtfylde i korn - husk at kontrolveje foderet!

Bliver vægtfylden ikke revurderet risikeres det, at grisene ikke får tildelt den korrekte fodermængde. Specielt i år, hvor kornet er noget anderledes end sidste år, er det vigtigt, at foderet bliver vejet. Vægtfylden på kornet i år er lav pga. grovere partikler, så der kan utilsigtet gives for lille en foderration. Specielt hos de diegivende søer risikerer man, at mælkeydelsen daler, og de taber huld.

Er den ønskede foderstyrke 3,5 FE, og med en vægtfylde på 0,6 kg pr. liter foder, skal foderkassen indstilles til 1,7 liter ved tre daglige fodringer. Hvis den reelle vægtfylde på foderet er 0,5 kg pr. liter foder, bør foderkassen være indstillet til 2,1 liter. Korrigeres der ikke for foderets vægtfylde, fodres der således 1,2 liter for lidt pr. dag. Dette er svarende til en underdosering på 19 %.
Sidste år svarede 1 liter til 6-700 g, hvorimod den i år ligger på 5-600 gram. 

For at fastsætte foderets vægtfylde skal der afvejes minimum 4 automater per hhv. 1, 2 og 4 liter.. 

Ønskede foderstyrke / ((FEso.sv * vægten af én liter foder) / antal fodringer) = antal liter

Eksempelvis: 3,5 FE / ((1,11 * 0,5) / 3) = 2,1 liter

 

For rekvirering af Excel-regneark, kontakt din Vilomix rådgiver.

 

Oktober 2019