Formalingsgrad og vandindhold i korn 2019

Korn fra høst 2018 adskilte sig ved at være meget tørt. Da dette blev taget i brug, oplevede mange besætninger problemer såsom mavesår, halebid m.m., der kunne henføres til, at formalingsgraden var blevet for fin. Konklusionen på dette var, at når korn med et vandindhold ned til 12-13% formales, så øges andelen af fine partikler i formalingsprocessen. Man var derfor nødt til at anvende større sold for at opretholde den korrekte struktur og formalingsgrad i foderet.

Med kornhøst 2019 er vi tilbage på normalt vandindhold på omkring 15%, og derfor skal man nu - med modsat fortegn - være opmærksom på, om foderet stadig opfylder kravet til formalingsgraden med de solde, der anvendes, eller om det er blevet unødigt groft. 

Rutinemæssigt tjek af formalingsgraden er som regel lagt ind som en vigtig og fast procedure i besætningerne. Overstående understreger endnu en gang vigtigheden af dette. 

Anbefalet formalingsgrad

FORMALINGSGRAD SØER  
Under 1 mm 1-2 mm Over 2 mm
50 % 35 % 15 %

 

FORMALINGSGRAD SMÅGRISE OG SLAGTESVIN 
Under 1 mm 1-2 mm Over 2 mm
70 % 30 % 0 %
                       Ved problemer med mavesår og/eller halebid
Max 60 %  Min. 40 %   

 

Hvis du ønsker en besætningsgennemgang og snak om foderet 2019-20, kan du kontakte din Vilomix fodringsrådgiver.

 

Oktober 2019