Hvordan sikrer jeg stabilt huld ved de drægtige søer i kuldeperioden?

Her i vintermånederne er det normalt at øge foderstyrken til drægtige søer med 0,2 FE/so/dag. Årsagen til dette er, at deres vedligeholdelsesniveau stiger i takt med, at det bliver koldere. 

Ny foderkurve til drægtige søer

På årets Svinekongres fremlagde SEGES de nye foderkurver til drægtige søer. Kurven er hævet til fede søer og sænket til søer, som har middel huld eller er magre fra dag 31-76. Dette er gjort, da deres vedligeholdelsesniveau er 2,3 FE/so/dag, og at det er de første 4 uger, man skal hæve vægten på magre søer. Herefter er der ingen grund til at booste tilvæksten unødigt meget. 

Foderkurve, FE/so/dag. Ændring ses i ()
Dage Fed Middel Mager Gylte
0 2,5 3,0 4,5 2,2-2,4
26 2,5 3,0 4,5 2,2-2,4
31 2,3 (+0,3) 2,3 (-0,2) 3,5 (-0,2) 2,5-2,7
76 2,3 (+0,3) 2,3 (-0,2) 3,5 (-0,2) 2,5-2,7
81 3,5 3,5 3,5 (-0,5) 3,3
112 3,5 3,5 3,5 (-0,5) 3,3
114 3,5 3,5 3,5 3,3
115 3,5 (+0,5) 3,5 (+0,5) 3,5 (+0,5) 3,0-3,5 (+0-0,5)
Faring 3,5 (+0,5) 3,5 (+0,5) 3,5 (+0,5) 3,0-3,5 (+0-0,5)

Definitionen på fede søer er >16 mm rygspæk, middel 13-16 mm rygspæk og mager <13 mm rygspæk 

Hvis vedligeholdelsesniveauet ikke gives, risikerer man en spredning i fødselsvægten. Konsekvensen er dog, at de drægtige søer kan øge vægten med op til 10 kg. De andre grupper vil derimod tabe op til 6 kg. 

Vores anbefaling er, at der tages stilling til den optimale foderkurve i den enkelte besætning. 

Foderkurve sænkes ikke op til faring

Noget af råmælksproduktionen sker i sen drægtighed, altså før soen begynder at fare. Og for at soen ikke skal bruge unødig meget energi til at producere mælk, ved at tage fra eget huld men i stedet direkte fra foderet, opretholdes energiniveauet bedre. Energien skal soen bruge til faring og er utrolig vigtig, når vi snakker dødfødte. 

Hvis du har problemer med at styre huldet i din besætning, eller er i tvivl om hvilken foderkurve du skal anvende, kommer vi gerne ud til en snak om dette.

Kontakt da din Vilomix rådgiver.