Hvorfor kan det betale sig at hæve kødprocenten lige nu?

I øjeblikket - hvor der er høje afregningspriser og lave priser på aminosyrer - giver det mening at fokusere på de sidste 10% af produktiviteten og det uudnyttede potentiale. Det er derfor værd at overveje at hæve aminosyreprofilen til ung- og slagtesvin. Foderforbruget pr/kg tilvækst - som har været svagt faldende i de senere år - taler i samme retning.  Er ens foderforbrug lavere end 2,75 FE/kg tilvækst, vil det typisk give mening at hæve aminosyreprofilen. 

                             

At hæve profilen fra de 7,7 g fordøjeligt lysin op til eks. 8,4 g fordøjeligt lysin vil koste ca 7,5 kr/produceret slagtesvin i ekstra foderomkostning (protein og de andre aminosyrer hæves tilsvarende).

De økonomiske konsekvenser på produktiviteten pr slagtesvin:

+ 50 g daglig tilvækst ~ + ca 10 kr
- 0,1 FE/kg tilvækst ~ + ca 12 kr
+ 1% kødprocent  ~ + ca 13 kr


Med de nuværende prisrelationer skal der ikke flyttes ret meget på produktiveteten, før der er et forbedret dækningsbidrag.

For UK Grise og specialproduktion - hvor der er en højere norm for aminosyrer - gør det samme billede sig gældende.

Så med den nuværende notering - der ser ud til at fortsætte i en periode - er der basis for at hæve aminosyre/proteinniveauet.

 

Kontakt din Vilomix svinerådgiver for at få en snak om potentialet i din besætning.

 

Kilde: SEGES, Næringsstofnorm