Giver Hy-D® anledning til led- og benproblemer?

Der har i den seneste tid været fokus på brugen af Hy-D® (Vitamin D3 kilde fra DSM med høj biologisk aktivitet), idet produktet i nogle besætninger er blevet sat i forbindelse med ben- og ledproblemer hos polte.

En fællesnævner for de ramte besætninger er, at alle normer for næringsstoffer er overholdt, men i flere af besætningerne er der tildelt ekstra calcium og fosfor samtidig med tildeling af den maksimalt tilladte dosering af Hy-D®.

Seges har offentliggjort deres vurdering, som går på, at der er en risiko for ben- og ledproblemer hos poltene ved anvendelse af den højest tilladte dosering af Hy-D®. Dog vurderer Seges, at tildeling af produktet til søer ikke udgør nogen risiko.

Det er vigtigt at pointere, at der ikke er en klar evidens for, at Hy-D® skulle være årsag til led- og benproblemer hos polte, men at Seges bygger anbefalingen på indicier for at løse problemerne. 

 

Vilomix' anbefaling

I Vilomix maner vi til besindighed. Vi har ikke set udtalte problemer i forbindelse med tildeling af Hy-D® sammenholdt med, at problematikken bygger på en mistanke. Der er dog flere forhold, der gør sig gældende i forbindelse med led- og benproblemer, når vi ser på anvendelsen af vitaminer og mineraler i foderrationen. Vitamin-D er vigtig for optagelsen af calcium i kroppen.

Men det anbefales ikke at anvende niveauer af calcium over normen. Mange af de besætninger, som var under mistanke lå med høje calciumniveauer samtidig med maksimal Hy-D® dosering og ydermere høj tildeling af fytase. Vi finder det ikke hensigtsmæssigt at tildele høje niveauer af calcium, Hy-D® og fytase i kombination. Calciumindholdet skal holdes på normen og justeres efter mængden af fytase i foderet.

Derudover bør forholdet mellem calcium og fordøjeligt fosfor følge normen for fytasedoseringen.

Giv gerne dit foder et tjek og skulle problematikken omkring Hy-D® give anledning til usikkerhed og/eller bekymring i forbindelse med anvendelse af produktet, så anbefaler vi, at I ringer til os