Tilsætningsstof eller fodermiddel - hvad må jeg bruge på min besætning?

 

Mange af disse produkter kender vi, og vi bruger dem måske allerede i vores produktion. Men der kan være en udfordring, hvis man vil bruge produkterne på ejendommen, da nogle af produkterne er EU-registreret som ”Fodertilsætningsstof”. I det tilfælde må produktet ikke bruges af det enkelte landbrug i ren form, men skal anvendes som en del af et fodermiddel.

Et eksempel på dette er foderurea, der skal bruges som en opblandet vare – f. eks Urea/kridt 80/20.

Andre produkter, der IKKE må anvendes i ren form på landbrugsejendomme er:

  • Klinofeed
  • Bentonit og tilsvarende lermineraler
  • Ammoniumklorid
  • Kaliumsorbat

Til gengæld må man gerne anvende natriumbikarbonat, magnesiumfosfat og magnesiumklorid. 

Man skal derfor sikre sig, hvordan produktet er EU-registreret, inden man bestiller et nyt produkt hjem. Det skal være registreret som ”Fodermiddel” for at være godkendt til brug på en landbrugsejendom i ren form.

Der er dog en mulighed for at ansøge hos Fødevarestyrelsen om at få en HACCP-godkendelse til brug af fodertilsætningsstoffer og forblandinger. Læs evt. mere på dette link:

https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Foder-%20og%20foedevaresikkerhed/Kvalitetsstyring_og_HACCP.pdf

Økologer skal desuden være opmærksomme på, om produkterne er godkendte til brug i økologiske besætninger.

Er du interesseret i at prøve et nyt produkt, er du velkommen til at kontakte din Vilomix rådgiver for mere information - kontakt os her