Vander du også dine goldkøer med magnesiumchlorid?

Tilsætning af anionske salte - og dermed forsuring af goldkøer - er efterhånden blevet taget godt imod af både landmænd og konsulenter som redskab i kampen mod mælkefeber. Bruger man magnesiumchlorid, skal man være opmærksom på, at der findes to varer på markedet, og at prisen er meget forskellig.

Forskellen på de to typer magnesiumchlorid er den fysiske struktur. Den ene er små partikler, den anden vare leveres i flager eller flakes, som det kaldes. Magnesiuchlorid i flakes er den billigste løsning, hvis man ønsker at forsure med magnesiumchlorid.           

Som ved de øvrige forsuringsprodukter, er det vigtigt, at man sikrer en optimal og ensartet opblanding af produkterne. Hermed undgås sortering, og man sikrer, at alle goldkøer æder den samme mængde og derved opnår den beregnede forsuringsgrad.

Magnesiumchlorid i flakes kan være en udfordring at få iblandet fuldfoderet, da varen ikke klæber sig lige så godt til de øvrige fodermidler som f.eks. den fine vare. Specielt i goldkorationer med et højt tørstofniveau kan der være risiko for, at varen bundfælder i enten fuldfoderblanderen eller på foderbordet.

Derfor lyder vores anbefaling, at man opblander den beregnede mængde magnesiumchlorid i en helt almindelig vandkande med varmt vand, da magnesiumchlorid er vandopløselig. Herefter udvander man det udover goldkofoderet, eller tilsætter det i fuldfoderblanderen under omrøring. 

Ved opløsning af magnesiumchlorid i varmt vand og efterfølgende udvanding i foderrationen opnås en optimal fordeling af magnesiumchlorid i de øvrige fodermidler.