Afgræsning og sommervejr

Det milde vejr har givet græsset gode vækstbetingelser, og hvis der kommer tilstrækkeligt med regn, så tyder det på, at der allerede fra starten af afgræsningssæsonen vil være rimeligt med græs for køerne at hente på markerne. Overgangen fra staldfodring til afgræsning er en stor omvæltning for køerne.

Også når det gælder køernes forsyning med vitaminer og mineraler, bør denne optimeres, inden køerne blive lukket på græs. Blandt andet gør det sig gældende, at behovet for tilsatte vitaminer er meget lavere ved afgræsning, hvorimod der ofte er et øget behov for magnesium og svovl.

I forbindelse med afgræsning er det ligeledes vigtigt, at køerne bliver dækket tilstrækkeligt ind med salt afhængig af temperaturen, idet køernes saltbehov stiger med stigende temperatur. Hvorvidt der bør anvendes almindeligt fodersalt eller natriumbikarbonat afhænger af den enkelte foderration, men natriumbikarbonat kan ofte have en positiv effekt på vommiljøet i en afgræsningssituation, hvor rationen vil have større udsving i næringsstofsammensætningen, ligesom den har en gavnlig effekt i relation til varmestress.