Fodringswebinar 2020 - sammendrag

Det årlige SEGES fodringsseminar blev i år afholdt som webinar. Vilomix deltog, og vi har lavet et sammendrag til dig ift., hvilke fodringsmæssige ting, vi mener, du skal være opmærksom på

Nye normer for fosfor til slagtesvin

Forsøget blev lavet med høj dosering af fytase og to forskellige niveauer af fordøjelig fosfor. Her var der ingen forskel på effektivitet (FEsv/kg tilvækst) og normen sænkes derfor med 0,1 g ford. Fosfor/FE. For at bevare et fornuftigt forhold mellem fosfor og calcium, sænkes calcium samtidig med 0,2 g/FE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingen ændring af aminosyreprofiler i denne omgang

Aminosyreprofilen bevares til smågrise på 11g lysin fra 9-30 kg. Det nuværende forhold mellem lysin og treonin viste desuden at give det højeste foderoptag teoretisk set. Indtil foråret 2021 køres der et forsøg i praksis af SEGES for at se, hvordan grisene præsterer med forskellige aminosyreprofiler. 

Sådan opnår du højt rygspæk hos polte

Det er væsentligt, at dyr i vækst (også polte) får tilstrækkeligt med aminosyrer og protein. Når det så er sagt, er det at foretrække et lavere aminosyreniveau til slut og gerne restriktiv fodring fra 60 kg. 

Hvis du har problemer med at få dine polte fede nok op til løbning, kan slutfoderstyrken hæves til 3,2-3,5 FE, da dette er mest afgørende for at opnå en rygspæktykkelse på 14 mm. Samtidig sænkes proteinniveauet, da et højt proteinniveau koster energi at nedbryde.  

Få en snak med din Vilomix rådgiver, hvis du har spørgsmål til de nye normer