Nyhøstet korn kan give problemer

Et velkendt problem i svinebesætninger er nykornsforgiftning, men du bør også være opmærksom på det i din kvægbesætning.

Det opstår, når det nyhøstede korn - som indeholder enzymer - reagerer med fedtsyrerne i foderet. Der sker en oxidering, hvor der dannes frie radikaler og peroxider, som er skadelige for dyret, fordi cellemembranens struktur og funktion ødelægges. Enzymerne oxiderer fedtsyrer eksponentielt, så længe der er fedtsyrer til stede. Kornet skal ligge tørt i omkring en måned for, at enzymet inaktiveres. Oxidationen kan bremses af antioxidanter - heriblandt E-vitamin.

E-vitamin fungerer som en biologisk antioxidant i koen. E-vitaminet går ind og omdanner de frie radikaler til stabile molekyler. E-vitamin er ikke noget, der lagres i store mængder i koen, og det er derfor vigtigt, at det bliver tilført koen i perioder, hvor den kan være udsat. Mangel på E-vitamin kan være årsag til bl.a. tilbageholdt efterbyrd, forhøjet celletal, dårligt immunsystem, oxidationsproblemer i mælken eller yverødemer.

Anvender du meget korn i rationen, bør du være opmærksom på forandringer. Supplér evt. med ekstra E-vitamin og antioxidant.

Er du i tvivl, så kontakt en Vilomix kvæg-rådgiver