Er mykotoksiner et problem for drøvtyggere?

En ny fodersæson nærmer sig – og hvad bør man være særligt opmærksom på?

I Effektivt Landbrug blev der i en artikel d. 13. juni 2020 varslet om en faretruende høj risiko på 73% for udvikling af især DON i vinterhvede i den nordeuropæiske region. Varmt og fugtigt vejr lige siden er godt for plantevæksten, men det øger samtidigt risikoen for svampeangreb og deraf følgende problemer med mykotoksiner.

Derfor lyder anbefalingen, at man bør være meget opmærksom på, om der er behov for at sætte ind med en toksinbinder i en lav dosis som en forsikring mod de værste toksin-forekomster.

Mykotoksiner giver flere problemer

Mykotoksiner i foderet påvirker dyrene på flere måder:

 • Langtidseffekt:

Ved fodring med selv et lavt indhold af mykotoksiner over en længere periode (flere måneder) sker der en ophobning i kroppen. Dyrenes forsvarsmekanisme overbelastes over tid.

 • Synergieffekt:

Ved forekomst af 2 eller flere mykotoksiner forstærker mykotoksinerne hinanden med en synergieffekt (2+2 = 10)

 • Maskerede mykotoksiner:

Planter beskytter sig mod svampeangreb ved at ”pakke” mykotoksinet ind i en forklædning – typisk en sukkerforbindelse. Derved kan mykotoksinet ikke opdages ved traditionel analyse. I koens fordøjelsessystem frigives mykotoksinet, og det er derefter frit tilgængeligt i kroppen, hvor det kan lave ravage.

                Dyret optager kontamineret foder                             Sukker fraspaltes i mave-/tarmkanalen:
                indeholdende maskerede mykotoksiner                  Skadelige mykotoksiner frigives og kan gøre skade i dyret

Kilde:  Biomin

Koen kan vel selv klare det – eller?

De fleste, der arbejder med køer, er enige om, at drøvtyggere er i stand til at uskadeliggøre en del forekomster af mykotoksiner. Det foregår dog ikke uden omkostninger:

 • Når koen selv neutraliserer/uskadeliggører toksiner koster det energi, som ellers kunne være brugt til produktion af mælk
 • Koens immunsystem belastes, og koen reagerer med et højt celletal
 • Ved flere måneders fodring med mykotoksinholdigt foder, øges belastningen over tid

 

Hvis du har mistanke om, at dine køer udsættes for mykotoksiner, bør du holde øje med følgende symptomer:

 • Faldende foderoptagelse
 • Faldende mælkeydelse
 • Forværret reproduktion
 • Utrivelige køer med kedeligt udseende pels
 • Sporadisk – ikke specifikke dødsfald
 • Høje og svingende celletal
 • Fordøjelsesproblemer – løbedrejning – midtvejs-mælkefeber – laminitis

 

Skal du bruge penge på analyser af foderet?

Det kan ofte være en god idé at lade køerne afgøre, om de har problemer med mykotoksiner. Tildel evt. en toksinbinder i en periode og registrér, om der sker forandringer. Hvis ikke, kan man tage toksinbinderen ud igen og vurdere, om der så kommer en reaktion.

Læs her mere om vores nye toksinbinder til drøvtyggere:  X-Bond Rumen