Problemfri fravænning og zink: Projekt med SEGES

Udfasning af medicinsk zink - hvordan gør vi det i praksis?
 
For at imødekomme de udfordringer svineproducenterne vil møde i 2022, når medicinsk zink ikke længere kan anvendes mod fravænningsdiarre, har Vilomix startet et nyt projekt for at løse hjemmeblandernes udfordringer i samarbejde med SEGES Svineproduktion. 
 
Projektet er igangsat i sommeren 2020, og tiltagene er i fuld gang med at blive implementeret på de deltagende besætninger.
 
Projektet går bredt til værks og omhandler bl.a., at der kigges på såvel fodring som hygiejne og management, da grundholdningen i projektet er, at vi skal se på mange faktorer for at løse problemstillingerne, der ligger i at udfase medicinsk zink.
 
Hør Kristina Sørensen - produktchef for svin hos Vilomix - fortælle om, hvorfor Vilomix har startet projektet, og hvor langt projektet er pt.
 
Vi vil i de kommende måneder fortælle om de læringer, vi gør os undervejs på staldgangene sammen med svineproducenterne og SEGES.