Hygiejne er vigtigt for at undvære zink

I Vilomix er vi i fuld gang med projektet om at imødekomme de udfordringer svineproducenter vil møde i år 2022, når medicinsk zink ikke længere kan anvendes mod fravænningsdiarre.
Projektet har deltagelse af svinebesætninger, besætningsdyrlæger og SEGES Svineproduktion. Én af de første læringer går på, hvad hygiejne betyder ift. udfasning af zink, og det har Landbrugsavisen skrevet en artikel om.

Projektet er i fuld gang ude i flere besætninger, hvor tilgangen er, at der skal ses bredt på at komme fravænningsproblematikken til lovs. Besætningerne gennemgås med fokus på både management, hygiejne, fodersammensætning, staldmiljø, staldindretning, sundhedsstatus mv.

”Skal vi komme fravænningsproblematikken til livs, er det essentielt, at man tænker i nye baner. Vi skal have fokus på både management, hygiejne, fodersammensætning, staldmiljø, staldindretning, besætningens sundhedsstatus og få alle disse dele til at spille sammen og gå op i en højere enhed.”, siger Kristina Sørensen, produktchef, svin, Vilomix.
 
Hygiejne indgår som én af mange faktorer, som rådgiverne fra Vilomix og Vilofarm gennemgår på besætningsbesøgene. Vilofarm er et datterselskab til Vilomix og rådgiver bl.a. omkring hygiejne og desinfektion og er med som en del af zinkfri projektet.
 
På de første besøg i besætningerne gennemgås fare- og klimastald - men også foderladen. Ud fra en grundig gennemgang laves en handlingsplan, hvorefter landmanden selv er medbestemmende ift. hvilke ting, der skal implementeres. Opfølgningsbesøg følger, hvorefter besætningen forsøger at køre zinkfri i en periode. Ved opstartsbesøgene har der ved alle besætninger været noget at tale om i forbindelse med hygiejne.
 
”En af de første læringer, vi har gjort os ude ved de første besætninger, vi arbejder med, er, at hygiejne - udover fodersammensætning og fodermanagement - også er en del af ligningen ift. at kunne fravænne uden zink”, udtaler produktchef for svin i Vilomix Kristina Sørensen sig. ”Hvis vi ift. de hygiejnemæssige faktorer belaster pattegrisen allerede i farestalden, har den odds imod sig ift. fravænningsperioden, så jo flere belastninger vi kan eliminere, jo bedre”. 

"Alle har en rengøringsplan - men ved alle besætninger har vi fundet ting ift. hygiejne og desinfektion, der påvirker smittetrykket i den forkerte retning", siger Erling Lindberg, Vilofarm. "Ofte skrider planen over tid ift. udførelse. Vi skal arbejde med besætningernes tankegang og ikke mindst rutiner. Her taler vi om 90% arbejde og 10% kemi, og vigtigheden af ikke at overføre belastede dyr til klimastalden pga. nedsat hygiejne, da det er endnu en modspiller ift. at udfase zink i klimastalden".

Landbrugsavisen har interviewet Vilomix og Vilofarm ift. projektet og læringen ift. hygiejne.

Læs artiklen her

Har du spørgsmål ift. hvordan I bedre kan arbejde med hygiejne og desinfektion, så kontakt os endelig her