Hvordan blev kornkvaliteten 2020?

Høsten 2020 gik for de fleste nemt og stærkt. På trods af et vådt efterår og et tørt forår blev udbyttet på gennemsnit med de sidste 5 år.

Skrevet af: Svinerådgiver Julie Holsbo

I forhold til sidste års høst viser årets analyser en lav vandprocent i kornet. Standardkorn 2020 er sat til 15% vand.

I Vilomix oplever vi mange prøver, der kun indeholder 12-14% vand. Optimeres der med standardkorn, vil grisene i mange tilfælde få foder, der indeholder mere energi, hvilket især for søerne i farestalden kan gå ud over foderoptagelsen. Vi anbefaler derfor som minimum at få taget en prøve af vandpct. i kornet.

Protein indholdet er faldet i byg, rug og havre. I hveden er den stort set på samme niveau som sidste år.  

Kilde: Seges Svineproduktion, Notat nr. 2026 

 

 


I praksis betyder det et højere indhold af energi; at fedtandelen kan sænkes i blandingerne, og at soja kan blive på ca. samme niveau. Med tilsætning af mindre fedt - men samme niveau (eller en smule mere) soja - falder behovet for syntetiske aminosyrer, og mineralandelen i blandingen sænkes typisk en smule, når der optimeres med korn fra 2020. 

Den tørre høst kan betyde, at kornet bliver formalet meget fint i mølleriet, og derfor næsten kan ligne mel. Hvis det er tilfældet, kan det give anledning til halebid, øresår, mavesår eller generel uro i stalden. Vær derfor ekstra opmærksom på hvordan det færdige foder ser ud, samt hvordan grisene trives. Sigteprofil af kornet alene og det færdige foder er en god rettesnor.

Vejledende procentfordeling:

Navn

Under 1 mm

1-2 mm

Over 2 mm

Søer og polte

50%

35%

15%

Slagtesvin og smågrise

Min. 60 - 70%

30 - 40%

0%

 

Husk kontrolvejning af foderet !

Udover formalingsgraden af kornet er det vigtigt med en kontrolvejning af foderet. Bliver vægtfylden ikke revurderet løbende, risikeres det, at grisene ikke får tildelt den korrekte fodermængde. Når der ændres til et nyt parti korn, bør der altid foretages en kontrolvejning ude ved foderkasserne. Specielt i år hvor kornet er noget anderledes end sidste år, er det vigtigt, at foderet bliver vejet.

Vægtfylden på kornet i år er højere pga. finere partikler, så der kan utilsigtet gives for stor en foderration. Specielt hos de diegivende søer er der risiko for, at de får en forkert foderration og går i stå. De drægtige søer, der får en forholdsvis lille daglig fodermængde, bliver let over- eller underforsynet. 

Gør derfor både sigteprofil og kontrolvejning til en del af gårdens egenkontrol. 

Er den ønskede foderstyrke 3,5 FE - og med en vægtfylde på 0,6 kg pr. liter foder - skal foderkassen indstilles til 1,7 liter ved tre daglige fodringer. Hvis den reelle vægtfylde på foderet er 0,5 kg pr. liter foder, bør foderkassen være indstillet til 2,1 liter.

Korrigeres der ikke for foderets vægtfylde, fodres der således 1,2 liter for lidt pr. dag. Dette er svarende til en underdosering på 19 %.

For at fastsætte foderets vægtfylde skal der afvejes minimum 4 automater per hhv. 1, 2 og 5 liter.. 

Ønskede foderstyrke / ((FEso.sv * vægten af én liter foder) / antal fodringer) = antal liter

Eksempelvis: 3,5 FE / ((1,11 * 0,5) / 3) = 2,1 liter

Har du spørgsmål til ovenstående eller vil rekvirere Excel-regneark, kontakt da vores rådgivere her