Ændring af normsæt til smågrise

Smågrisenormerne er nu opdelt i normer efter foderudnyttelse - dvs. højere normer ved god foderudnyttelse. 

Smågrisenormerne er nu opdelt i normer efter foderudnyttelse - dvs. højere normer ved god foderudnyttelse. I perioder med diarréproblemer kan man vælge et normniveau lavere, hvor skånenormer giver den bedste beskyttelse mod diarré. Fodring efter lavere norm - end svarende til besætningens foderudnyttelse - vil dog reducere produktiviteten og bør begrænses til den periode, hvor der er størst problemer med diarré. Et lavere proteinniveau end anbefalet minimum til et givent lysinniveau giver risiko for mangel på ikke-essentielle aminosyrer.

Calcium og fosfor er nu også justeret efter foderudnyttelse, mens normer for de øvrige mineraler indtil videre er uafhængige af foderudnyttelse. Calciumnormerne er lavere ved de mindste grise, da høj calciumtildeling fra foderkridt øger risikoen for diarré, hvilket betyder, at niveauet af calcium er et kompromis mellem diarrérisiko og maksimal mineralisering af knogler.

Kilde: Seges, normer for næringsstoffer 6. maj 2021