Gode erfaringer med storstier og vægtsortering

Hos Stensager Svin I/S havde man et ønske om full-line produktion, og i 2020 byggede man derfor en ny slagtesvinestald med 6000 stipladser indeholdende storstier og vægtsortering. Investeringen var på 21 mio. kr., hvor 5. mio. kr. kom fra Miljøpuljen. De resterende ca. 6.000 slagtesvin fedes op i eksisterende stald med vådfoder.

Foto: Fra byggeperioden

De 12 storstier a 500 grise er lavet med vægtsortering og naturlig ventilation med gulvudsugning. Kun ca. 10% af ventilationsluften skiftes med strøm, mens resten skiftes naturligt. Lars er rigtig glad for storstierne/vægtsorteringen og den naturlige ventilation. Resultaterne ser også fornuftige ud. I resultaterne ligger der  dog en indkøringsperiode.  Grisene er generelt nemmere at flytte rundt med, når de har gået i storstierne . Der er ingen udleveringsrum, og der hentes ca. 200 grise 3 gange om ugen tidligt om morgenen, og det går problemfrit. Grise med brok og evt. halebid fra klimaafdelingen håndteres i et separat afsnit i den eksisterende stald, så de ikke håndteres i storstierne.  Der er en mand fast til slagtesvinene og ekstra hjælp til vask og udlevering. Det er lidt hårdere fysisk at gå rundt i storstierne, hvor grisene generelt er nysgerrige.

Alt foder blandes på ejendommen, og der fodres lige pt. med en enhedsblanding. Der kan håndteres fasefodring med det nuværende fodersystem. I forbindelse med foderrådgivningen justeres der løbende i forhold til kornbeholdning, og der laves en råproteinanalyse af det færdige foder for at checke, om det stemmer overens med foderoptimeringen. Der laves typisk 2 besætningsbesøg/år på ejendommen, hvor foderkurver, foderblandinger og produktiviteten gennemgåes og optimeres.

Fakta om Stensager Svin I/S:                                             

 • 850 søer og 30.000 slagtesvin
 • 7 ansatte
 • 6000 stipladser som storstier og vægtsortering på tørfoder. Resten produceres på vådfoder i traditionel stald
 • Købt ejendommen i 2008: Udvidet i 2013 fra 350 til 850 søer
   

Resultater for den nye stald  - et kvartal:

 • Tilvækst                                          1006 g
 • FE/kg tilvækst                                 2,59
 • Kød%                                              63,3%
 • Lev basis                                        98%
 • Døde                                               2,5%


Ejerne: Lars Jensen (daglig leder) og Peter Thordal