Klimaforandringer giver nye udfordringer

De senere års klimaforandringer får skyld for meget – nu ser vi også konsekvenser i dansk landbrug. Vækstsæsonerne præges af større vandmængder, længere perioder med varmt vejr og måske både tørkeperioder og dage med rigeligt vand.

 

De ændrede vejrforhold medfører stressede planter og åbner for en øget svampevækst på planterne. Det kan i højere og højere grad aflæses direkte på niveauet af mykotoksiner i korn og halm.

De første foreløbige analyser af 2021-høstet korn viser netop dette: 2 byg-, 2 hvede- og 2 rugprøver er blevet analyseret. Alle 6 prøver har et indhold af mykotoksiner, og 5 af prøverne indeholder mere end én mykotoksin.

Det må derfor forventes, at der er stor sandsynlighed for at fodre sine dyr med korn, som indeholder mykotoksiner i større eller mindre omfang. Forekomsten af mykotoksiner påvirker dyrene kraftigere, hvis de fodres med mykotoksinholdigt foder over længere tid, og hvis der er flere forskellige mykotoksiner til stede.

Med produkterne i vores X-Bond serie kan vi afhjælpe udfordringerne med mykotoksiner - læs mere om X-Bond her

Hos Vilomix anbefaler vi derfor, at du tager en snak med din Vilomix rådgiver om, hvordan du kan sikre din besætning bedst muligt i den kommende fodringssæson.

Fakta om mykotoksiner:

Mykotoksiner er giftige stoffer, som produceres af svampe – primært Fusarium-svampe. De dannes således på marken i løbet af vækstsæsonen og transporteres ind og opbevares sammen med kornet.

Mykotoksiner er usynlige og bliver ikke destrueret ved varmebehandling af kornet.