Koncentrater til zinkfri fodring

Når man fra juni 2022 skal fravænne uden medicinsk zink, er det - udover hygiejne og management - utrolig vigtigt at have fokus på den rette ernæring til patte- og fravænningsgrise.

Igennem det seneste år har vi i Vilomix arbejdet hårdt på at udvikle foderløsninger, som har fokus på trivsel og den bedste understøttelse af mave-tarmsystemet.  
 
I overgangen fra mælk til tørfoder er det vigtigt, at foderblandingen indeholder letfordøjelige proteinkilder, som grisene nemt kan fordøje og udnytte. Af letfordøjelige proteinkilder kan nævnes blodplasma, fiskemel og sojaproteinkoncentrater. Vi kombinerer dem med gode mælkeprodukter, der letter overgangen fra soens mælk til fast føde. 
 

Vilomix koncentrater der blandes med egne protein-råvarer på gården

Danstart Gentle 22,5 og Danstart Gentle 30 veg. er koncentrater, der blandes med landmandens egne råvarer. Der er derfor mulighed for at tilpasse koncentratet til de råvarer, der er til rådighed på gården. 
Koncentraterne kan bruges i hele perioden – fra dag 4 i farestalden til efter fravænning.
 

Fælles for Danstart Gentle 22,5 og 30 veg. koncentraterne: 

  • Indeholder gode fiberkilder til at understøtte tarmsundheden. Stimulerer dermed de gode bakterier i tyktarmen
  • For at belaste grisenes mave-tarmsystem mindst muligt, når grisene til juni ikke længere er beskyttet af den medicinske zink, bør råproteinniveauet sænkes. Derfor har vi sammensat begge koncentrater, så et passende råproteinniveau opnåes - uden at der gåes på kompromis med aminosyreprofilen
  • 1% syre i form af BioPro Smart og BioPro Antibac, som er organiske syrer fra Vilomix  
  • Til understøttelse af sundheden i tyndtarmen er der i begge koncentrater tilsat gærkultur
     

Danstart Gentle 22,5 og 30 veg. kan anvendes på følgende måde: 

Danstart Gentle 22,5 er et koncentrat, hvor der er mulighed for både tilsætning af fiskemel og blodplasma som proteinkilde - alt efter hvilke råvarer der er til rådighed hos landmanden. Med disse proteinkilder er man sikret et højt foderoptag, som er yderst vigtigt for en succesfuld fravænning, idet en tom tarm giver grobund for bakterier som f.eks.coli. 
 
Danstart Gentle 30 veg. er specielt god til UK- (hvis ikke der anvendes Danstart Gentle 22,5 kun med fiskemel) og OUA- griseproduktioner, der ikke har mulighed for at anvende animalsk protein. Her har vi fokus på at anvende vegetabilske proteinkilder, der er letfordøjelige for grisen - eksempler er HP 300 fra HAMLET PROTEIN og Protastar. 
 
Kunde-råvarer Danstart 22,5 Danstart 30 veg.
Hvede 53,5 53,6 49,5 45,5 50,5 52,5 47,5
Byg  10 10 10 10 10 10 10
Blodplasma - 5 - - - - -
ViloSoy - - - 5 4,5 2,5 3
Fiskemel 10 4,4 10 - - - -
Kagemix - - 5 5 - - 5
Svinefedt/olie 4 4,5 3 4,5 5 5 4,5
Koncentrat 22,5 22,5 22,5 30 30 30 30

 

Fakta om animalske proteiner:

Blodplasma og fiskemel er rigtig gode proteinkilder til smågrise. Forsøg fra SEGES (meddelelse nr. 846) viser, at man med animalsk protein opnår en forbedret foderoptagelse og daglig tilvækst med et lavt foderforbrug. Derudover indeholder blodplasma immunoglobuliner, der styrker grisens immunforsvar.  
 
Forsøget fra SEGES kan ses i tabellen nedenfor. Her ses en fuld vækstperiode fra 7,1 kg – 30,5 kg. 
 
Gruppe 1 2 3 4
 

Kontrol        

+ 2.500 ppm zink

Daka Porcine Plasma

Daka Porcine
Plasma
+ 2.500 ppm zink

Antal indsat 364 364 364 364
Hele perioden (7,1 kg - 30,5 kg)
Daglig tilvækst g/dag  454 477 468 501
Foderoptagelse, FEsv/dag  0,8 0,83 0,82 0,87
Foderudnyttelse, FEsv/kg   1,68 1,66 1,66 1,64

 

For den fulde koncentrat-oversigt fra Vilomix, se her