Optimering af dækningsbidraget ved det nuværende bytteforhold

I den aktuelle situation med det nuværende bytteforhold er der endnu mere fokus på at skabe den bedste bundlinje. På de områder, hvor der har været store prisstigninger, kan der være muligheder for at optimere anderledes.

Mere brug af fytase

Fosfor er steget i pris relateret til krigen i Ukraine, da udbuddet er faldet drastisk pga., at fosfor af russisk oprindelse er faldet bort.
 
Hvis du ikke allerede har fået optimeret til minimum 100% eller 200 %, er der en besparelse at hente på 2,4 øre/FE (fra 0 til 200% fytase).

Højere mængde fytase end dette giver kun en mindre besparelse på 0,3 øre/FE (fra 200 til 400% fytase).

Mindre andel roepiller i sofoderet

Roepiller er steget kraftigt i pris, og forsyningssikkerheden er usikker på sigt. Begge dele er gode argumenter for at gå ned i andelen af roepiller. 

Sofoder har de seneste 10 år ændret sig fra at indeholde begrænset/ingen roepiller til nu at indeholde 1-4 % i diegivningsfoder og 4-10 % i drægtighedsfoder. Det giver god mening fortsat at have en andel fibre i foderet for at sikre god mavesundhed. Effekten som bl.a. roepiller kan give ved at fylde i maverne på de drægtige søer (= mere rolige dyr) samt være med til at give længerevarende energi og lette faringen til de diegivende søer.

Med sommeren foran os og den høje pris på roepiller anbefaler vi at gå ned på 1-2% til diegivende og 4-5% til drægtige. Det er dog besætningsspecifikt, hvad der er mest optimalt, og vi anbefaler, at du tager en snak med din Vilomix rådgiver.  

Mindre energirigt foder

Fedt er ligeledes steget i pris, og i flere blandinger benyttes det blot som støvbinder. Det bør overvejes, hvorvidt en mindre mængde kan lade sig gøre, eller om det helt kan undværes. Ligeledes ligger smågrise (slutblanding) typisk på 110 FE, hvor man kan gå 2 FE ned, uden at det påvirker ædelysten væsentligt. 

Erstat ekstra E-vitamin med antioxidant

Mængder af E-vitamin udover norm til alle dyregrupper kan med fordel nu erstattes af antioxidant, da det er billigere. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Det er vigtigt at pointere, at ingen ændringer må påvirke produktiviteten negativt, da en lille ændring let kan ændre besparelsen til en udgift. 

Husk at 0,1 FEsv/kg tilvækst har idag en værdi på 20 kr/prod. slagtesvin eller 7,5 kr/smågris med aktuelle råvarepriser!

Kontakt os for at få en snak med os om, hvad der kan fungere hos dig - kontakt os her