Nye anbefalinger ift. mineralblandingen

SEGES Innovation har udsendt Landbrugsinfo i april med nye anbefalinger for mineraler og vitaminer til kvæg. Opdateringerne sker på baggrund af nye amerikanske normer i NASEM/NRC2021.

Af Jesper Madsen, produktchef kvæg, Vilomix

De nye anbefalinger for vitaminer og mineraler tager udgangspunkt i en ko, der yder 12.000 kg EKM. I arbejdet med opdateringen i NRC21 har amerikanerne set kritisk på absorbtionskoefficienterne på mineraler, som spiller en stor rolle for udregning af behovet. Herved er der med de nye anbefalinger opnået større sikkerhed for korrekt forsyning. For en del af mineralstofferne er der stadig usikkerheder om det reelle behov og optagelse, og derfor beror nogle af de anbefalede niveauer i NRC2021 på, hvad der betragtes som en tilstrækkelig forsyning ud fra de data og den erfaring, der findes på området.

Eftersyn af mineralforsyningen

Konsekvensen af de ændrede anbefalinger, herunder de øgede niveauer, kræver eftersyn af mineralforsyningen ud fra den aktuelle fodring. Ved anvendelse af den anbefalede mængde på 100 g typemineraler eller Mikro Basis kan der i nogle fodringssituationer opstå mangelsituationer. Det gælder således, at magnesium, zink, A-vit og D-vit ift. nye anbefalinger i nogle fodringssituationer ikke er dækket ind. 

Normen for Magnesium er nu 2,4 g/kg TS, i alt 60 g total. En majsrig ration indeholder kun 2,0 g Mg/kg TS, og mangler derfor 10 g Mg. Det kræver tilførsel af 120-150 g Type 1 og ca. 140-150 g Basis Mikro for at dække Magnesium ind. Ligeledes vil 100 g Typemineral eller Basis Mikro ikke forsyne tilstrækkeligt med zink og vitaminer i en majsrig ration. Det kræver ca. 140 g til højest ydende. 

Anvendes der gårdmineral skal den afstemmes. 

Mineralanalyse af grovfoderet giver en bedre forudsætning for at dække køernes behov for de forskellige mineraler, og det er vigtigt at være opmærksom på, at der kan være stor variation imellem niveauerne af mineraler både mellem de enkelte egne af landet, men også indenfor samme bedrift kan indholdet af mineraler varierer meget mellem både markerne og de forskellige slæt og år.
 

Ny goldkomineral

Normen for natrium til goldkøerne er øget med 8 g/ko/dag, hvilket betyder, at der skal tilføres ekstra salt til goldkøer, eller skiftes til en ny og fuldt dækkende goldkomineral. Vi anbefaler derfor at skifte til vores nye blanding Novamin Gold Total. De nye anbefalinger på E-vit til Close Up køer dækkes også ved brug Novamin Gold Total. Ved anvendelse af Novamin Gold prof, E plus eller tilsvarende, skal der suppleres med fodersalt.

De væsentligste ændringer i forhold til vitamin- og mineralforsyningen ses i nedenstående tabel: