CSR

Bæredygtighed i Vilomix

Foderløsninger

I Vilomix arbejder vi på daglig basis med optimering af vores produkter med henblik på det bedste produkt til prisen. Det er bl.a. gennem bedre udnyttelse af ikke tilgængelige næringsstoffer i foderet ved tilsætning af fx enzymer og probiotika samt ved anvendelse af syntetiske aminosyrer. 

Bæredygtighed og klimadebat er blevet en del af dagsordenen i fødevarebranchen. I Vilomix har vi til stadighed fokus på bæredygtighed i husdyrproduktionen/foderproduktionen. Derfor er vi i tæt kontakt med leverandører af ingredienser, der har fokus på udvikling af nye løsninger til fortsat reduktion af klimapåvirkninger fra landbruget i fremtiden og for samtidig at kunne optimere den bedste løsning til vores kunder.  

Bedre foderudnyttelse og optagelighed

Vilomix har fokus på tilstrækkelig og hensigtsmæssig forsyning af mineraler og vitaminer, så dyrene er sunde og trives. Sundere dyr producerer mere effektivt, forbliver længere i produktionen, har forbedret frugtbarhed og bedre dyrevelfærd.
Eksempler herpå:

  • Ernæringsmæssigt afbalancerede forhold af Ca:P hjælper med at opbygge stærke knogler
  • Tilstrækkelig zink- og biotinforsyning støtter op om klovsundheden. Dette forbedrer produktionen, fodereffektivitet og dyrevelfærden
  • Tilstrækkelig selen- og E-vitaminforsyning forbedrer fertiliteten og mælkekvaliteten samt forbedrer overlevelsen af nyfødte kalve
  • Niacinsupplement øger niveauet af immunoglobulin i colostrum, hvilket giver sunde, stærke kalve.
  • Mineraler suppleret med svovl forbedrer udnyttelsen af nitrogen fra NPN-kilder (ammoniak, urinstof, nedbrudte aminosyrer osv.) i mikrobiel proteinsyntese. Dette reducerer igen tab af nitrogen i urinen.