CSR

Ansvar overfor vores ejere

Koncernen er et andelsselskab med datterselskaber i mange lande. Virksomheden bliver drevet med udgangspunkt i vores ejeres – andelshavernes – økonomiske interesser.

Det gør, at vi er meget bevidste om at sikre et højt informationsniveau samt gennemsigtighed i koncernens strategi, så vores ejere er klædt på til at kunne tage del i væsentlige beslutningsprocesser i virksomheden.

Økonomi

I koncernen ønsker vi at skabe en sund økonomisk forretning, der skaber lønsomhed for vores ejere.

Det betyder, at vi:

  • Går langt for at opnå de finansielle mål, som vi har opstillet
  • Konstant har fokus på de finansielle perspektiver i de forretningsbeslutninger, vi tager
  • Konstant har fokus på stram økonomisk styring
  • Kun indgår i handelsmæssige forpligtelser, hvor de økonomiske aspekter er gennemanalyseret
  • Betaler den skat, vi er forpligtet til

Ledelse

Ledelsen har et ansvar for, at andelshaverne på et oplyst grundlag kan påvirke den lagte forretningsstrategi og tage del i væsentlige beslutninger.

Det betyder, at vi:

  • Sikrer at bestyrelsen har den viden, der er nødvendig for at beslutte koncernens strategi og følge op på ledelsens aktiviteter
  • Gør det let for andelshavere at deltage i væsentlige beslutninger såsom valg af bestyrelsesmedlemmer
  • Sikrer et højt informationsniveau overfor andelshaverne omkring koncernens aktiviteter

Medlemskab

Andelshaverne er grundstenen i koncernen, og deres rettigheder er derfor af stor vigtighed for os.

Det betyder, at vi:

  • Sikrer, at der er ens og retfærdige betingelser for ind- og udmeldelse af andelsselskabet
  • Beskytter og tydeliggør andelshavernes medlemsrettigheder