CSR

God forretningspraksis

Vi gør en dyd ud af at følge loven i alle de lande, hvor vi har aktiviteter, og vi har en klar holdning til forretningsetik, herunder at vi tager afstand fra alle former for bestikkelse.

Troværdighed, tillid og integritet skal være udgangspunktet for et konstruktivt samarbejde med kunder og samarbejdspartnere.

Lovgivning

I koncernen arbejder vi målrettet på at leve op til gældende lovgivning i alle aspekter af vores arbejde.

Det betyder, at vi:

  • Lever op til alle krav og retningslinjer i relevant lovgivning
  • Opretholder et højt informationsniveau i organisation omkring det juridiske råderum, som medarbejderne skal forholde sig til
  • Respekterer samarbejdspartneres juridiske rettigheder

 

Forretningsetik

I koncernen er integritet i fokus, når vi skaber forretningsmæssige resultater.

Det vil sige, at vi:

  • Har høje krav til forretningsetik på tværs af værdikæden og på tværs af koncernen
  • Håndterer dilemmaer med udgangspunkt i vores værdier – den røde tråd
  • Stræber efter gennemsigtighed i forretningsbeslutninger og –praktikker
  • Tager afstand fra uetisk forretningspraksis
  • Overholder al gældende lovgivning og forholder os aktivt til principperne om bæredygtighed i UN Global Compact